“En historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap”

Under onsdagen presenterade regeringen en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap, med syftet att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

På grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde finns det enligt regeringen anledning att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringen har tidigare aviserat att 4,7 miljarder kronor ska gå till arbetet, och i vårändringsbudgeten tillfördes ytterligare 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå.

Tio beredskapssektorer

Den nya myndighetsreformen innebär att 60 svenska myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Skatteverket, blir så kallade beredskapsmyndigheter, och kommer ha särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. De ska bland annat ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska stötta aktörerna i det nya systemet.

Det inrättas också tio beredskapssektorer, däribland en för ekonomisk säkerhet, en för ordning och säkerhet samt en för livsmedelsförsörjning och dricksvatten. För sistnämnda är det Livsmedelsverket som kommer vara ansvarig beredskapsmyndighet.

Landets 26 länsstyrelser kommer även delas in i sex civilområden, med målet att stärka och kraftsamla totalförsvaret. I varje civilområde ingår mellan två till sju länsstyrelser, och i det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga.

– Vi gör nu en historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap. De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som för höjd beredskap och krig. Det handlar bland annat om att samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret, genomföra risk- och sårbarhets­bedömningar samt öva och utbilda personal, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Stärka livsmedelstryggheten

LRF är positiva till att livsmedelsförsörjning är en del av de tio sektorerna.

– Vi har en unikt låg försörjningstrygghet där endast hälften av det som läggs på tallriken produceras i Sverige. Med detta beslut visar regeringen att alla i samhället nu måste bidra till att stärka livsmedelstryggheten i Sverige, säger ordförande Palle Borgström.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 19 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste