Minskad vinst för kycklingkoncern

Scandi Standard summerar första kvartalet med ökad omsättning och mer än halverad vinst.

Jonas Tunestål tillträdde under våren som vd och koncernchef på Scandi Standard. Foto: Emma Sonesson

Nettoomsättningen uppgick till 2,8 (2,5) miljarder kronor för första kvartalet 2022. Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 58 procent till 37 (88) miljoner kronor. Omsättningsökningen beror enligt företaget på de prisjusteringar som har genomförts för att kompensera de stigande kostnaderna.

Enligt Scandi Standards nytillträdde koncernchef, Jonas Tunestål, så är den betydande resultatförsämringen i kvartalet främst en konsekvens av det fortsatt utmanande läget inom segmentet Ready-to-cook, där nettoomsättningen uppgick till 2,0 (1, 9) miljarder kronor och rörelseresultatet till -2 (70) miljoner kronor. Som väntat pressades resultatet av ledtider för prisjusteringar kopplade till kostnadsökningar på insatsvaror samt energi och transporter.

Ready-to-cook Danmark redovisade fortsatt stora förluster med ett rörelseresultat på -51 (-50) miljoner kronor i kvartalet. Det negativa utfallet i Danmark förklaras med l implementeringen av den tidigare strategin för långsamväxande.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste