HKScan vill se högre avräkningspriser

Ökad försäljning och ökad förlust är resultatet av HKScans första kvartal i år. Koncernchef Tero Hemmilä konstaterar att företagets avräkningsnoteringar måste höjas ytterligare för att skapa lönsamhet och att handeln behöver reagera snabbare på kostnadsökningar.

– Vår mest kritiska uppgift nu har varit att säkerställa våra gårdars likviditet, säger Tero Hemmilä, HKScan. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att avräkningsnoteringarna ska ge möjlighet till önskad lönsamhet. Foto: HKScan

Årets första kvartal bjöd på en ökad försäljning för HKScan då omsättningen ökade till 437,2 miljoner euro (427,5 miljoner samma period förra året). En ökning av intäkterna med nästan fyra procent. HKScan uppger att försäljningen ökade på alla hemmamarknaden samt att det var en klar ökningen i försäljningen till restauranger och storhushåll.

Ökad förlust

Utvecklingen för HKScans lönsamhet följer trenden från vinstvarningen i slutet av förra året. Rörelseresultatet EBIT justerat för jämförelsestörande poster landade på – 8,5 miljoner euro (- 1,1). Framförallt verksamheten i Baltikum lyfts fram som största orsaken till det försämrade resultatet.

- Rörelseresultatet var lägre för alla våra affärsområden, förutom Danmark, konstaterar Tero Hemmilä, koncernchef HKScan. I Sverige och Finland har vi inte klarat att höja våra försäljningspriser lika snabbt som kostnaderna har stigit. I Baltikum har affärsmodellen hamnat under hård press av spannmålspriserna och de europeiska grispriserna.

Snabbare noteringshöjning än förväntat

I pressmeddelande till kvartalsrapporten konstaterar HKScan att kostnadsinflationen snabbt har drivit upp kostnaderna för energi, spannmål och övriga insatsvaror till rekordhöga nivåer.

Och för att säkerställa att HKScan har råvaror till sin verksamhet har koncernen höjt avräkningsnoteringarna snabbare än förväntat.

- HKScans kostnader har ökat snabbt och kraftigt. Prishöjningar på koncernens produkter i kombination med effektiviseringar i produktionen har inte riktigt räckt till för att kompensera de högre kostnaderna, säger Tero Hemmilä, koncernchef HKScan.

Handeln måste höja priserna snabbare

Tero Hemmilä pekar på att den största risken i närtid är tillgången på köttråvara, speciellt i slutet av detta året och nästa år. Värdekedjan för primärproduktionen, gårdarna, är lång tidsmässigt. Förändringar tar tid.

- Företag i livsmedelskedjan, framförallt livsmedelshandeln och industrin, måste reagera mycket snabbare på kostnadsförändringar eftersom storleken och snabbheten i kostnadsökningarna hotar hela den inhemska livsmedelsproduktionen, säger Tero Hemmilä.

Stigande produktionskostnader måste föras vidare i förädlingskedjan och kommer i slutändan betyda stigande konsumentpriser.

En lång väg mot lönsam notering

- Vår mest kritiska uppgift nu har varit att säkerställa våra gårdars likviditet, säger Tero Hemmilä. Vi har fortfarande en lång väg att gå för att avräkningsnoteringarna ska ge möjlighet till önskad lönsamhetsnivå på gårdarna.

HKScan ska jobba mot högre noteringar genom fortsatta aktiva diskussioner med sina kunder under året.

Ökad försäljning i Sverige

HKScans försäljninge ökade i Sverige till 163,9 miljoner euro (161,8) trots att förändringar i värdet av den svenska kronan påverkade omsättningen negativt med 5,9 miljoner euro.

Samtidigt sjönk rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster till 0,2 miljoner euro (2,4). Förändringen av resultatet påverkades inte av valutan. Bakom det försämrade resultatet ligger ökade kostnader i form av slaktdjur och energipriser.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 20 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste