”Staten har det fulla ansvaret att se till att det finns veterinärer till våra lantbruksdjur”

I slutet på april besökte Centerpartiets riksdagsledamöter Helena Vilhelmsson och Ulrika Heie en smådjursklinik och en lantbrukare i Örebro län för att diskutera situationen för veterinärer. 

 

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot Örebro län, skatteutskottet, samt Ulrika Heie, riksdagsledamot Skaraborg, Miljö- och jordbruksutskottet besökte lantbrukaren Torbjörn Johnsson i Örebro för att diskutera veterinärbristen. Från vänster Torbjörn Johnsson, Helena Vilhelmsson, Jessika Edetun Falk (C Örebro län) samt Ulrika Heie.
– Staten har det fulla ansvaret att se till att det finns veterinärer, och då främst till våra lantbruksdjur, säger Helena Vilhelmsson. Foto: Centerpartiet

Första stoppet var på smådjurskliniken Anima i Örebro och sedan åkte man vidare till mjölkproducenten Thorbjörn Jonsson i Hardemo. På de två stoppen diskuterades den problematiska situationen som uppstått vad gäller problem med rekrytering, bemanning och organisation. 

Utbildning var något som diskuterades under dagen, och Helena Vilhelmsson säger att hon tror man måste ta ett helhetsgrepp och jobba för att utveckla både veterinärutbildningen och naturbruksgymnasierna. 

– Vi behöver öka anseendet för yrkesgymnasium. När det gäller naturbruksutbildningarna är det viktigt att det ingår praktik med både små och stora djur. Det påpekade både kliniken och lantbrukaren, säger Helena och fortsätter: 

– Lantbrukaren berättade att han ibland upplevt att distriktsveterinärerna hade lite erfarenhet av lantbruksdjur från veterinärutbildningen. Så ska det inte vara. 

Hur kan man ändra det?

– Ytterst handlar det om läroplanen, men att ändra den är en lång process. Jag tror det går att lösa med dialog och samverkan mellan politik, näringsliv och utbildningsanordnare. Vi tar den bollen. 

Bättre arbetsmiljö 

Enligt Helena är arbetsmiljön också något man måste jobba för att förbättra. 

– Det spelar ingen roll hur bra vi gör utbildningen om folk inte vill jobba kvar. Det handlar inte bara om lön, det handlar även om arbetssätt, schemaläggning och sådana saker. I grund och botten handlar det såklart om pengar och att man måste prioritera mer i Jordbruksverkets budget, exempelvis till jourverksamheten.

Risken menar Helena är att veterinärer väljer att sluta. Något som skulle slå mot både djurvälfärden och i förlängningen även livsmedelsförsörjningen. 

Just jourverksamheten är någon som Helena menar måste förstärkas, och som behöver göras snabbt.

 – Det är såklart en budgetfråga, och nästa års budget­­planering börjar direkt efter valet. Vi måste skjuta till mer pengar i systemet för att utveckla jourverksamheten på något sätt. Om man nyanställer eller samverkar med befintliga privata kliniker, spelar ingen roll. Men jourverksamheten behöver stärkas för lantbrukets djur. 

Hur jobbar du vidare efter mötet?

– Dialog med näringen och utbildningsanordnare på kort sikt, till hösten motions- och budgetarbete. Sen får vi bevaka utredningen om en långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur, som regeringen tillsatt. De ska redovisa sitt arbete i oktober i år.  Om deras förslag inte är tillräckliga kan vi komma med ändringsförslag, Vi måste göra vad vi kan för att ta ett helhetsgrepp på veterinärutbildningen. 

Vad har staten för­ ­ansvar för att det finns veterinärer?

– Staten organiserar Distriktsveterinärerna, och i det ansvaret ligger ju att se till att det fungerar. Så staten har ett stort ansvar och inte minst nu, för veterinärtillgången är både kopplat till djurvälfärd och till vår livsmedelsförsörjning och livsmedelsstrategi. Utan en fungerande veterinär­situation så kan vi inte ha en blomstrande livsmedelsproduktion i landet, avslutar Helena Vilhelmsson.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste