Regeringen vill se minskat antal vargar

I dag finns cirka 480 vargar i Skandinavien, varav omkring 400 i Sverige. Nu vill regeringen se en minskning i antalet.

Regeringen vill minska antalet vargar i Sverige. Foto: Thinkstock

– Vi kan se att vi har nått gynnsam bevarandestatus och att vargpopulationen har ökat, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) i en intervju med SVT.

År 2013 slog riksdagen fast att Sverige ska ha minst 170–270 vargar för att uppfylla EU-direktivets krav om gynnsam bevarandestatus för arten. För en vecka sedan röstade riksdagen för att minska antalet vargar till omkring 170 individer, vilket innebär att riksdagen riktat in sig på det nedre spannet av det antal som krävs för gynnsam bevarandestatus av vargen.

”Utskottet anser att värdet bör ligga i det nedre spannet om 170 individer med tanke på att vargpopulationen i landet förtätats.”, skriver riksdagens miljö- och jordbruksutskott i ett tillkännagivande.

Vilken nivå regeringen anser är lagom vill Anna-Caren inte kommentera.

– Regeringen vill att vi fullföljer det vi har lovat EU, där vi gemensamt har bestämt att vi ska ha art- och habitatdirektivet och att vi ska ha en gynnsam bevarandestatus. Men det vi också ser är att vargstammen ökar, den ökar varje år. Därför vill vi också se om vi kan gå ner till riksdagens mål som är ett spann på 170–270 individer. För nu kan vi se att konfliktnivån har ökat och acceptansen minskat, säger landsbygdsministern och fortsätter:

– Jag stödjer det på människor som hör av sig till mig som bor där vargarna finns och där man känner en social oro, och de som har tamboskap och blivit drabbade. Det är den uppfattning jag har att acceptansen har minskat.

Enligt SVT kommer regeringen ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur många vargar det bör finnas i Sverige.

Se inslaget med Anna-Caren Sätherberg här. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 24 maj 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste