Se upp för problemen i livsmedelsbranschen

Flera delar av jordbruksbranschen står sannolikt inför riktigt goda tider. Dock är svängningarna på marknaderna nu så snabba att många företag och ekonomiska föreningar kan kastas in i akuta ekonomiska problem, när kostnader och intäkter inte följs åt. Låt inte förbättrad lönsamhet på gårdsnivå förblinda dig.

Det senaste året har spannmåls- och oljeväxtpriserna mer än fördubblats, mjölkpriset stiger snabbt, oljepriset är upp 70 procent, elpriset är flerdubblat och nu har räntorna påbörjat sin vandring rakt upp.

Den som tror att vi redan ser de jobbiga konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina får betecknas som optimist. När tyska inflationssiffran för maj nyss presenterades så visade den på en inflationstakt om 8,7 procent. Det är helt extremt. Men om Centraleuropa i vinter inte får gas från Ryssland, EU verkligen genomför de oljesanktioner som planeras från årsskiftet och Ukrainas jordbruk fortsatt begränsas av kriget, så kan det bli värre.

Som jordbruksföretagare är man vanligtvis väldigt liten gentemot sin kund. För vissa produkter, främst mjölk och kyckling, är avsättningsalternativen få.

Börsnoterade livsmedelsföretag brukar inte berika delägarna. För närvarande är det värre än vanligt. Till exempel kostar just nu hela HKScan inte mer än 4 000 hektar prima skånsk åkermark, exklusive övertagande av bolagets skulder. Börskursen har halverats på ett år.

För Scandi Standard (Kronfågel med mera) får du hosta upp drygt 10 000 hektar prima skånsk åkermark. Börskursen är ner 30 procent på ett år.

Dalsspira Mejeris aktiekurs har sjunkit 60% på ett år och nu motsvarar börsvärdet bara en liten mjölkgård.

En sjunkande börskurs kan, men behöver inte alls korrelera med dålig betalningsförmåga. Men det kan tjäna väl som indikator för de stora utmaningar livsmedelsindustrin upplever. Ett noterat företag kan ha lättare att få in nytt kapital än ett onoterat, men med usla siffror är det sällan lätt.

Många jordbruksföretagare har bara två kunder, staten via EU-ersättningar och en kommersiell kund, till exempel ett mejeri eller slakteri. Sårbarheten är stor.

Vi har flera fall i modern tid då leverantörerna räddats av att något annat företag/organisation på ett kontrollerat sätt tagit över till exempel en mejeriförening som nått vägs ände. Det är inte säkert att vi alltid kan landa så mjukt.

Var uppmärksam på din totala affärsrisk, även när din lönsamhet förbättras med stigande priser. Din kund kanske inte har det lika bra förspänt.

Stefan Ljungdahl

 

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste