Recirkulera gödsel i jordbruket – viktigare än någonsin

Debatt: I ljuset av pågående krig har priset på mineralgödsel och diesel skjutit i höjden vilket kan skapa flaskhalsar för jordbrukssektorn och vår livsmedelsproduktion. Ryggmärgsreflexen – att använda subventioner för att stötta jordbrukssektorn ger en tillfällig respit men löser inte de långsiktiga problemen. Nu är det viktigare än någonsin att skapa cirkulära flöden i jordbruket genom att binda och återföra näringsämnena tillbaka in i systemet. 

 

Den globala livsmedelsförsörjningen drabbas av pågående krig, inte bara på grund av förlusten av de stora växtodlingsmarknaderna i Ukraina och Ryssland, utan också på grund av flaskhalsar i resurser som mineralgödsel och diesel. Priserna på spannmål och grödor har ökat till följd av att priserna på diesel och mineralgödsel, viktiga insatsmedel inom jordbruket, har skjutit i höjden. 

För att kunna producera mat i stor skala behövs växtnäring, som i dag till stor del kommer från importerad mineralgödsel. Genom att utveckla ett cirkulärt flöde av näringsämnen kan jordbruket bli mindre beroende av industriellt framställd mineralgödsel samtidigt som förlusterna av viktiga näringsämnen till Östersjön minskas eftersom resurserna tas till vara på ett effektivare sätt. Nu finns möjligheten att agera långsiktigt och skapa system som understödjer återförsel av näringen till jordbruket.

”Vi behöver långsiktiga spelregler, säger Line Strand, Hushållningssällskapet, – inte subventioner som låser fast lantbrukare i beroendet av mineralgödsel. Skärpta regelverk och ekonomiska incitament till innovation och teknikutveckling kan stimulera till nyttjandet av befintliga näringsflöden och är en smartare väg att gå.”

För att bidra till den utvecklingen driver BalticWaters2030, tillsammans med SLU och RISE, demonstrationsprojektet Cirkulär NP – bättre kretslopp för djurgödsel. Genom att skapa gödningsmedel som optimeras för olika markers och grödors behov, som är transporterbar och som efterfrågas av lantbrukare, är målet att omfördela fosfor från marker med näringsöverskott till marker med underskott. 

”Ett bättre kretslopp för näringsämnen i jordbruket kan främja den ekonomiska utvecklingen både i första ledet hos lantbruksföretagen – men även i nästa led, dvs i butiks-ledet. Det skulle det innebära att det går att sälja produkter som bygger på riktiga kretslopp, säger Konrad Stralka, BalticWaters2030.”

Om vi använder befintliga resurser på ett mer effektivt sätt kan vi skapa en win-win-situation för jordbruket och miljön. Nedan listar vi fyra punkter som våra politiker kan börja arbeta med omgående:

  • Skärp svensk lagstiftning för att uppnå en ökad användning av återvunnen näring i jordbruket. 
  • Inför stöd för utveckling av tekniker som möjliggör återföring av näringsämnen från djurgödsel.
  • Inför ett bonussystem eller merbetalning till lantbrukare som använder återvunnen djurgödsel i stället för mineralgödsel.
  • Sätt upp mål för hur stor andel av näringen som tillförs grödor ska ha sitt ursprung i återvunnen gödseln.
     

 

Konrad Stralka
verkställande ledamot
BalticWaters2030

Helene Limén
omvärldsanalytiker
BalticWaters2030

Artikeln publicerades måndag den 13 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste