Årets sockerbetor fick en rekordsvår start

Stora delar av Skåne, Blekinge och Hallands sockerbetor lyckades inte tränga igenom den jordskorpa som bildats efter stora mängder regn som snabbt torkat upp. Betorna som såddes i slutet av mars 2022 behöver därför på rekordstora arealer sås om.

Årets sockerbetor klarade inte av jordskorpan. Foto: Agria Djurförsäkring

Efter mars månads fina väder blev det kyligare vilket gjorde att groningen och tillväxten saktade av för betorna och då kom även regnet. Efter rapporter om 30 till 70 millimeter regn på kort tid så gick mycket av den fina jordstrukturen förlorad. När det sedan torkade upp ganska fort efteråt så blev det i mildare fall en ytlig skorpa och i svårare fall en helt igenslammad såbädd. Marken blev därav för hård för de redan trötta groddplantorna.

– Det var intensiva veckor efter påsk då fält inspekterades och de drabbade lantbrukarna funderade över alternativa insatser. Trots idoga försök att skorpbryta fick ändå många fält till slut sås om, säger Rasmus Troedson, lantbruksexpert på Agria Djurförsäkring, i ett pressmeddelande.

Sockerbetorna har varit svåra att rädda, bland annat i de fall då den sådda raden har legat i en svacka och skorpbrytande redskap inte har nått ner eller inte har gett full effekt. Hur man hanterar skorpan bäst blir en individuell bedömning och varierar exempelvis beroende på gröda, tillväxtstadie och jordart.

– De nu omsådda betorna kommer troligen i gång fort i den varma jorden, men flera veckors fördröjd utveckling minskar skördepotentialen, säger Rasmus Troedson.

Agria djurförsäkring skriver:

En vanlig orsak till att sockerbetor sås om är att vind sätter fart på jordpartiklarna som piskar sönder de nyuppkomna plantorna. Statistik för 2000-talet visar att skorpa är en ganska ovanlig anledning till omsådd av betor, men 2014 och 2015 såddes viss betareal om på grund av skorpa. I år ersätter dock Agrias grödaförsäkring omsådd på en areal som är ungefär 25 gånger större än då.

Valdemar Jensen
Valdemar Jensen
Tel: 073-925 05 41
E-post: valdemar@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 13 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste