Mjukvaran viktig i kampen mot ASF

Biosäkerhet är enda vapnet som fungerar mot ASF. Det var budskapet från ASF-experten Klaus Depner, när han föreläste under ett ­webbinar med Pig Progress som värd.

 

Om man lever i tron att ASF är en väldigt smittsam sjukdom, så kan det enligt Klaus Depner leda till felaktiga förväntningar. Blir en gris sjuk förväntar man sig då att alla grisar kommer bli sjuka inom kort. I realiteten kan det vara så att fortfarande bara en gris är sjuk efter några dagar, vilket riskerar att leda till att man initialt inte tar problematiken på allvar. I en stor besättning riskerar enstaka dödsfall på grund av ASF dessutom att ”maskeras” inom ramen för den normala dödligheten.Källa: Klaus Depner, webbinar ”A practical approach to combat ASF” Grafik: Malin Strandli


Klaus Depner vid Friedrich Loeffler-institutet i Tyskland har varit involverad i arbetet med ASF sedan viruset först upptäcktes i Georgien 2007, och är i dag en av de främsta experterna på området.

Han inledde sitt anförande under webbinariet med att konstatera att man för att kunna bekämpa och begränsa spridning av ASF behöver veta en del om sjukdomen, om epidemiologi och inte minst om interaktionen mellan människor och värddjuret, som i detta fall utgörs av vildsvin och tamgrisar.
 

Friedrich Loeffler-institutets Klaus Depner betonade under sitt föredrag att en faktor som gör biosäkerhetsarbetet lite komplicerat när det gäller just ASF, är att det är beroende av samhället i stort och allmänheten.
– Viruset blåser inte med vinden in till din gård. Det rör sig alltid om människor som gör misstag, som gör att viruset på något vis kommer in i stallet. Du måste alltså kontrollera människors beteende för att skydda dina grisar, konstaterade han.Foto: Mostphotos

Symptomen går att förväxla

Depner berättade att ASF smittar via kontakt med kroppsvätskor från smittade grisar, sannolikt inte via aerosol som en del andra sjukdomar kan göra. Inkubationstiden är vanligen tre-fem dagar och i den icke kroniska formen av sjukdomen är det vanligt att grisarna dör omkring fem dagar efter de första symptomen.

En svårighet med ASF är att det inte finns något specifikt symptom som gör att man kan vara säker på huruvida en gris är smittad med ASF eller någon annan sjukdom, utan provtagning krävs för att säkerställa diagnosen. Vanliga symptom som enligt Depner även kan vara tecken på andra sjukdomar är hög feber, plötsligt förhöjd dödlighet bland grisar utan andra synliga symptom, minskad aptit, okoordinerat rörelse­mönster, kräkningar, diarré, kastningar samt blödningar i huden.
 

En del i arbetet med att begränsa och bekämpa ASF i dag är utslagning av drabbade besättningar, och i vissa fall även andra besättningar i ett smittat närområde.
– Det är politiskt, ekonomiskt och etiskt väldigt svårt att slå ut en besättning på 10 000 grisar, när bara tre dött av ASF. Jag tror att vi inom ett par tre år kommer ha nya angreppssätt när det gäller hur vi hanterar stora gårdar där vi lyckas påvisa smittan i ett tidigt skede och där den kan begränsas till en del av besättningen, förutspådde Klaus Depner under sitt föredrag.Foto: Mostphotos

Risk för undervärdering

En vanlig missuppfattning kring ASF är smittsamheten, menar Depner. ASF smittar nämligen inte lika snabbt och kraftfullt som många kanske tror. Istället tar det vanligen ett par dagar från det att första grisen smittats, tills att den visar symptom och att dess boxkamrater smittas.

– Att definiera ASF som väldigt smittsam leder till felaktiga förväntningar och undervärdering av problematiken, sa han och nämnde influensa, klassisk svinpest samt mul- och klövsjuka som exempel på sjukdomar som smittar snabbare.

När det gäller ASF kan det ta veckor eller månader innan alla grisar i en stor flock smittats. Den relativt sett låga smittsamheten ska dock absolut inte tas som en indikator på sjukdomens allvarlighetsgrad och grad av påverkan, poängterade Depner:

– Det finns sjukdomar med låg smittsamhet som är allvarliga och påverkar i hög grad, exempelvis ASF, samtidigt som det finns andra sjukdomar som är mycket smittsamma, men mindre allvarliga och med lägre påverkansgrad.

Kunskap och erfarenhet

Även om utvecklingen av vacciner pågår med lovande resultat så finns det hittills inget färdigt vaccin, vilket ledde Depner in på det huvudskapliga budskapet med hans föredrag:

– Till syvende och sist har vi bara biosäkerhet som vårt enda verktyg för att kontrollera sjukdomen, sa han och fortsatte:

– Jag brukar dela in biosäkerhet i två olika delar; hårdvara och mjukvara. Hårdvara kan du köpa för pengar; du kan bygga staket, du kan fixa till ditt stall. Men hårdvaran är bara ena sidan av myntet. Vad som enligt min mening är ännu viktigare är mjukvaran; kunskap och erfarenhet.

Konsekvent smittskydd

Depner gav ett talande exempel på att biosäkerhet faktiskt fungerar, via ett praktiskt fall i en avlägset belägen by i Kaukasusbergen. I byn fanns det runt 5 000 grisar i ett stort antal hushåll med omkring 20 grisar per hushåll.

– När jag kom dit hade alla grisar i byn dött, utom på en gård.  Den första frågan; hur viruset hade kommit till byn, var ganska enkel att besvara. Busschauffören som körde skolbarnen till skolan nere i dalen hade köpt billigt ”panikslaktat” kött med ASF med sig hem från dalen. På så vis tog sig viruset in i hans hushåll och vidare till grisarna via utfodring av matrester. Sedan spreds det vidare i byn via en veterinär. Problemet var att ingen i byn kände till ASF då, sa han och berättade vidare:

– Nästa fråga var; varför klarade sig grisarna på en av gårdarna sig undan? Jo – ägaren berättade att han följde tre regler; hans grisar fick inga matrester, han tillät inga besökare på gården, det vara bara han och hans fru som hade kontakt med grisarna och när de gick in till grisarna bytte de skor och kläder. Det här visar, att om du tillämpar biosäkerhetsregler konsekvent, så att de även gäller på lördagar och söndagar och under semestertid, så kan du skydda dina grisar mot ASF.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste