Odlare av jordgubbar och grönsaker får hjälp att utvärdera sorter

Som det ser ut i dag är det ofta upp till yrkesodlarna själva att testa nya sorter, på vinst och förlust. Men genom det nya projektet ”Sortprovning i hortikulturell frilandsodling” som bedrivs av Elitplantstationen på uppdrag av SLU Grogrund, vill man bidra till att öka kunskaperna om hur olika sorter fungerar här i Sverige.

Joakim Stefansson räknar uppkomna lökgroddar som en del av sortprovningen. Drönarfoto i samband med manuell räkning. Den gula rutan märker ut en kvadratmeter på lökfältet. Foto: Joakim Stefansson, Elitplantstationen

I det nya projektet på uppdrag av SLU Grogrund vill man bidra till att öka kunskaperna om hur olika sorter fungerar här i Sverige, på ett systematiskt och tillgängligt sätt. Detta utan att odlaren själv behöver riskera att satsa på en sort som kanske inte fungerar. Det skriver SLU i ett pressmeddelande.

I sommar arrangeras de första fältvisningarna av nya sorter med jordgubbar, lök, spetskål och rödbeta. Och erfarenheterna från projektet ska även samlas i en kunskapsbank, som ska vara öppen och tillgänglig via webben.

Ska utveckla sortprovningstekniker

Projektet handlar både om att testa nya sorter för deras lämplighet för kommersiell frilandsodling under svenska förhållanden och om att utveckla sortprovningstekniker och verktyg för att visa hur olika grödor och sorter fungerar. Just nu finns det provodlingar som drar i gång både på olika platser i Skåne och i Norrbotten, i Öjebyn utanför Piteå.

– Vi fokuserar särskilt på aspekter som är viktiga för en framgångsrik kommersiell frilandsodling. Det handlar förutom om avkastning och smak bland annat om att bären och grönsakerna ska vara hållbara och lagringsbeständiga, så att en så stor del av skörden som möjligt når handel och slutkonsument. I Norrland är vinterhärdighet naturligtvis också en viktig fråga, säger Joakim Stefansson som är ansvarig för Elitplantstationen.

Stärka kommersiell odling

Under 2021 förberedde och planerade man inför satsningen och i år har växterna fått komma ner i jorden. Det övergripande syftet med projektet är att avsevärt förbättra urvalsprocesser inom den svenska trädgårdsproduktionen och att bidra till att stärka och öka kommersiell odling av grönsaker och jordgubbar i Sverige.

– Bakgrunden till denna satsning är att vi gjorde en förstudie av behovet av att utveckla svensk växtförädling av hortikulturella grödor. Den visade att inhemsk växtförädling inte var ekonomiskt motiverat, men att en utvecklad sortprovning skulle kunna vara en framkomlig väg, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund – centrum för växtförädling av livsmedelsgrödor.

För att säkerställa att gröd- och sortval är relevanta för kommersiella odlare är även en styrgrupp från LRF knuten till projektet.

– En bra sortprovning inom bär och grönsaker, som ger odlarna bra kunskapsunderlag inför sina verksamhetsbeslut, är viktigt för att vi ska kunna nå den svenska livsmedelsstrategins övergripande mål - en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

Planerade fältvisningar

Anmäl intresse för deltagande på visningarna i Skåne till joakim.stefansson@elitplantstationen.se.

  • Visning av lökförsök, Skegrie, 2022-08-26 (eftermiddag)
  • Visning av rödbetsförsök, Kvärlöv, 2022-09-02 (eftermiddag)
  • Visning av spetskålsförsök, Torekov, 2022-09-14 (eftermiddag)

Försöken med spetskål och jordgubbar i Öjebyn kommer att visas i samband med Öjeby Lantbruksmässa 24–25 augusti

Visning av försöken med jordgubbar i Skåne planeras till 2023, innan dess kommer information om dem att tillgängliggöras på webbplatsen för projektet.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste