Hela tillväxten i dagligvaruhandeln i maj kan härledas till inflationen

Enligt Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex ökade försäljningen med 4,0 procent under maj, jämfört med samma månad 2021.

En prisutveckling för livsmedel på den här nivån har inte uppmätts på över 30 år. Foto: Svensk Dagligvaruhandel

Prisökningarna för livsmedel och alkoholfria drycker har på senare tid även påverkat priserna mot konsument och uppgick under maj till 8,8 procent, enligt SCB:s Konsumentindexpriser. Det gör att den prisjusterade utvecklingen för dagligvaruhandeln bedöms landa på -4,8 procent. Det skriver Svensk Dagligvaruhandel i ett pressmeddelande.

– Prisutvecklingen på livsmedel fortsätter att vara hög. En prisutveckling för livsmedel på den här nivån har inte uppmätts på över 30 år. Det ger effekt även i konsumentled då dagligvaruhandeln nu möter konsumenter med en minskad köpkraft, inte enbart på grund av högre matpriser utan även på grund av högre boräntor och energipriser. Korrigerat för prisutvecklingen minskade försäljningen i maj med 4,8 procent, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Jämfört med maj 2021, uppgick försäljningsutvecklingen i butik för maj 2022 till 6,1 procent. Däremot minskade e-handeln med 26,8 procent. Hemleveranserna och upphämtning i butik minskade med respektive 16,8 och 36,3 procent. Men e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i maj till 4,5 procent (samma nivå som föregående år).

Här kan du läsa Dagligvaruindex maj 2022

Fler detaljer

Kalendereffekten för maj beräknas till 0,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgår därmed till 3,8 procent för maj månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till -5,0 procent. Dagligvaruindex för juni publiceras 15 juli.

Källa: Svensk Dagligvaruhandel

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 16 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste