”Ju tyngre maskiner, desto sämre för alven”

I slutet på 50-talet vägde en skördetröska runt fyra ton, i dag hittar vi skördetröskor på våra fält som väger drygt 30 ton mer. Maskinerna har blivit större och effektivare, men enligt en ny studie kan dessa maskiner orsaka markpackning i det djupare markskiktet och försämrar markens produktionsförmåga.

 

I studien jämförde forskarna samband mellan vikt och kontaktarean (fotavtryck samt däck-mark-kontakt) för lantbruksmaskiner och djur inklusive dinosaurien sauropoder, och beräknade tryck i marken för nu levande djur, sauropoder och lantbruksmaskiner. Det visade sig att dagens allt tyngre maskiner har negativ påverkan på alven. Foto: Jenny Svennås-Gillner


Storleksrationaliseringen som skett inom jordbruket har enligt SLU varit avgörande för vår livsmedelsproduktion, men kommer också med vissa risker vad gäller viktiga markfunktioner. I en ny global studie har forskare kollat på hur utvecklingen mot allt tyngre maskiner påverkat åkermarken. 

Resultaten visar att maskinernas tryck på markytan har legat på en konstant låg nivå sedan 50-talet, vilket beror på att maskinerna har försetts med allt större däck som fördelar tyngden på en större yta. Däremot såg man att i det djupare markskiktet, den så kallade alven, att markpackningen däremot ökat till nivåer som nu äventyrar markens förmåga att producera mat. Enligt SLU såg man även negativ påverkan på markens förmåga att transportera vatten och tillhandahålla andra viktiga ekosystemtjänster.

– Det är mycket allvarligt att marken tar skada av lantbruksmaskinerna. Om den en gång har packats förblir den skadad under flera decennier. Det kan vara en av anledningarna till att skördarna inte längre ökar och att vi nu ser fler översvämningar än tidigare, säger Thomas Keller, forskare vid SLU och huvudförfattare till artikeln.

I arbetet har forskarna även tagit fram en karta som visar hur stor risken för skadlig packning av alven är i olika delar av världen. Det visade sig att risken var störst i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien, och på global nivå uppskattas ungefär en femtedel av den odlingsbara marken vara i riskzonen. Om man i stället kollar på Asien och Afrika så är riskerna enligt forskarna mindre, eftersom man inte kommit lika långt vad gäller mekaniseringen av jordbruket.

Forskarna menar att man behöver ta större hänsyn till markpackning vid maskintillverkningen.

– Framför allt behöver lantbruksmaskinernas hjullaster minska för att inte påverka alven i samma utsträckning som i dagsläget. Ju tyngre maskiner, desto sämre för alven, säger Thomas Keller.

Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) och hittas här.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste