Vill minska oro med ökad kunskap

På ett år utförs drygt 3 000 djurskyddskontroller på nötkreatur i Sverige. Enligt Växa skapar kontrollerna ofta en oro hos lantbrukare, och för att minska oron har man tagit fram ett material med tips på hur man som djurhållare kan förbereda sig inför en kontroll. 

 

Växa Sverige har tagit fram ett informationsmaterial kring djurskyddskontroller med målet att djurhållare ska få mer kunskap om kontrollerna och på så sätt kunna vara mer förberedda. Arbetet har finansierats av landsbygdsprogrammet och materialet, som är tillgängligt för alla, hittas på Växas hemsida och YouTube-kanal. Foto: isabella odmark


– Vi på Växa tänker att man kan minska stressen och oron kring djurskyddskontroller genom att öka sin egen kunskap om vad kontrollerna egentligen handlar om, vad djurskyddsinspektörerna vill, vad frågar de om och varför de frågar om olika saker, säger Anna-Lena Hegrestad, veterinär på Växa Sverige.

Materialet består främst av korta filmer, men även en punktlista som man kan gå igenom inför ett besök. Anna-Lena berättar att Växa med materialet vill ge lantbrukaren en inblick i vilka glasögon som inspektörerna har på sig vid en kontroll.

– Djurskydds­inspek­törerna är bra på att tolka lagen. Det är det de kan riktigt bra. Djurhållaren är väldigt duktig på sin djurhållning. Men ibland krockar de här två bilderna, för man kommer med helt olika vinklar in i djurhållningen. Så i materialet har vi försökt förklara lite hur djurskyddsinspektörerna tolkar det de ser och vad du som djurhållare säger.

– Det har varit en utmaning att förenkla den här komplexa lagstiftningen så mycket så att alla förstår vad man menar. För allt handlar om hur man tolkar lagen, säger Anna-Lena Hegrestad, veterinär på Växa Sverige, som berättar att materialet riktar sig både till nybörjaren, som skaffat några kor som hobby, till den mer erfarna lantbrukaren.Foto: växa Sverige

Olika fokus

Allt material finns tillgängligt på Växas hemsida, och den första filmen som släpptes kallar de själva för skitfilmen. 

– Anledningen till att vi började sprida just ”skitfilmen” är att anmärkningar för smutsiga djur och anmärkningar kopplade till renheten hos djuren, till exempel att liggplatsen inte är tillräckligt torr och ren, är den absolut vanligaste anmärkningen när det kommer till nötkreatur.Därutöver finns en film om varför vi har djurskyddskontroller, berättar Anna-Lena och poängterar att det är viktigt att komma ihåg att det egentligen inte är mer dramatiskt än att besiktiga bilen. 

– Om du besiktigar bilen och får en anmärkning, betyder det inte att du är en dålig bilförare. Utan det visar att det finns något du inte har uppmärksammat och som du behöver åtgärda. Då gör man det, och ibland behöver man visa upp bilen igen och ibland inte. Och lite på samma sätt fungerar djurskyddskontrollerna, säger hon och fortsätter: 

– Du behöver inte skämmas om du får en anmärkning, det betyder inte att du är en dålig djurhållare. Utan det betyder bara att du inte uppmärksammat något som inte riktigt når upp till lagens krav.

Det finns också en film som handlar om själva besöket. 

– Den belyser vad du har för rättigheter och skyldigheter. Till exempel att du har skyldighet att ge inspektörerna tillgång till alla djur­utrymmen, men du har också rätt att ha med dig en stödperson om du vill det, om den kan infinna sig inom rimlig tid. Det kan vara väldigt värdefullt tror jag, speciellt om det är ett återbesök. 

Ett annat exempel är att både djurhållaren och kontrollanten har rätt att dokumentera. 

– Inspektörerna har rätt att fotografera det som de uppmärksammat, alltså brister. Då är det bra att komma ihåg att du själv har möjlighet att fotografera samma sak. Du kan även spela in dialog om du vill att det ska finnas dokumenterat. 

Anna-Lena berättar att man även tagit fram en punktlista med saker som kan vara bra att gå igenom innan en kontroll, och man har där utgått från de vanligaste anmärkningarna. 

– Så om du som djurhållare vill känna dig lite tryggare inför kontrollen så kan du checka av den listan innan. 

Dina svar räknas

Hon säger också att trots att det är djurhållningen som besiktigas, så är man som djurhållare också i fokus. Det hon syftar på är något som kallas tillsyn och handlingsplikt, vilket innebär att man som djurhållare har skyldighet att ha tillräcklig uppsikt över djuren för att upptäcka förändringar eller nya behov hos djuren och agera utefter det. 

– Jag tror inte alla lantbrukare förstår att de frågor som ställs vid en djurskyddskontroll ofta syftar till att värdera hur du har agerat i olika situationer. Det kan vara att man ringt veterinären om ett djur visat sjukdomssymptom, gett en hängig kalv vätska eller om djuren växt så mycket att de behövt flytta till en annan box.

Hon hoppas att man med materialet kan bli mer förberedd på vilka frågor som kan komma, och vad det är de egentligen undrar. 

– Svaret kan vara så enkelt som att ”jag pratade med veterinären för två dagar sedan, som bedömde att vi kunde avvakta”. Det är ledsamt om det blir en anmärkning bara för att man inte förstått vad det var kontrollanten undrade. 

Missa inte att återkoppla

En annan viktig del menar Anna-Lena är att vara aktiv i processen efter kontrollen. I materialet finns det en film om den här viktiga delen.

– Länsstyrelsens beslut kommer antingen via e-post eller brev, och är det något som behöver åtgärdas så finns det en tidsfrist för när det ska vara åtgärdat. Men det är vanligt att det här brevet blir liggande, och jag tror att många gånger som ett ärende går vidare och leder till ett föreläggande, är bara för att man missat att återkoppla till myndigheten. 

Om man får en anmärkning finns det i materialet tips och råd om hur man kan åtgärda detta. 

– Och hur man kan förändra sin djurhållning så det inte blir en ny anmärkning för samma sak. 

Materialet hittar du via https://q.ja.se/KJIha

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste