De kan bli Årets Klimatbonde

Nu presenterar Svenskt Sigill sex gårdar som har chansen att bli Årets Klimatbonde. Bland de nominerade finns bland annat både en grisbonde som slutat köpa sojafoder och en spannmålsbonde som satsar på kretsloppsfokus.

Tävlingen Årets Klimatbonde är en del av den nationella tävlingen Årets Bonde och priset kommer att delas ut i november på galan för Årets Bonde. Foto: Svenskt Sigill

Årets Klimatbonde är ett pris som delas ut av Svenskt Sigill Klimatcertifierad, för att uppmärksamma de lantbruksföretagare som jobbar hårt för att minska företagets klimatpåverkan.

De nominerade är:

Jens Thulin, Vismarlövsgården

Motivering:

"Har som målsättning av bli Sveriges klimatsmartaste nötköttsproducent. Producerar mer elenergi än gården förbrukar med hjälp av solceller och vindkraft, kör elbil och utfodrar djuren med egenpressat proteinfoder från en egen rapsoljepress. Är klimatcertifierade inom Svenskt Sigill. Deltar i forskning om algtillskott till korna för att minska metangasutsläpp. Fick Svedala kommuns miljöpris 2018. Reser runt som talare och inspiratörer inom hållbarhet, mat och klimat. Har varit LRF Framtidsbönder och bjuder in till mycket studiebesök. Utöver gården driver de också mylla.se med målsättningen att bli Sveriges främsta marknadsplats av lokalproducerade råvaror i säsong."

Erik O.R. Bengtsson, Karlsfälts gård

Motivering:

"Med ett helhetstänk på miljö- och klimatfrågor är gården ett föredöme. Spannmål, oljeväxter, gris- och lammproduktionen är klimatcertifierade enligt Svenskt Sigill. De har byggt ett bevattningssystem som är unikt med avseende på sin storlek, sin nya och moderna teknik, sin hållbara hantering av vatten och miljövänliga fotavtryck. Bevattningen leder till högre skördar och en resurseffektiv produktion. Odlar gräsfrö för en bra växtföljd som ger minskat kväveläckage. Solel används för torkning av spannmål. Oljepannor byts ut mot jordvärme."

Maria och Hans Wachtmeister, Johannishus gods

Motivering: 

"Med långsiktigt tänkande förvaltar Hans och Maria Wachtmeister Johannishus gods som den elfte generationen. När man har lång historia bakåt så tittar man lättare långt in i framtiden. Att driva gården på ett hållbart sätt är en förutsättning för framtiden. Godset producerar spannmål och foder till både egna djur och till försäljning samt har nötkreatur, får och viltuppfödning. Med smarta lösningar för odlingen i form av GPS-styrning av fordon och satellitbrunnar med gödsel håller de ner användningen av energi och drivmedel. Energianvändningen hålls nere och solceller förser gården med el. Djuren betar i stor utsträckning artrika naturbetesmarker."

Stefan Schörling, Hasta Gård

Motivering:

"Hasta gård drivs som ett ekologiskt jordbruk med fokus på cirkulära, regenerativa metoder där jorden utvecklas till att ge goda skördar och näringsrik mat med naturen som läromästare. Egenproducerad solenergi täcker behovet av el, traktorer körs på fossilfritt bränsle och torkning av skörd sker med restvärme från biokolsframställning. Produktionen har ett kretsloppsfokus och förbättring av jordhälsa och ökad kolinlagring prioriteras. Med hjälp av samodling, gröngödsling och med biokol i sådden testas många nya metoder för odling på Hasta gård. Aktivt samarbete med närliggande bönder prioriteras och allt som odlas och förädlas är glutenfritt."

Eva och Thomas von Heideken, Fräkentorp

Motivering:

"Fräkentorp är en ekologisk, regenerativ gård med ett levande lantbruk och höga kretsloppsambitioner. Mjölkkorna äter framför allt grovfoder och man sparar alla tjurkalvar. De föds upp som grovfoderstutar. Med solceller, biokolproduktion, uppvärmning med biobränsle och en biogasanläggning under produktion. Ambitionen är att helt fasa ut den fossil energin. Djuren betar dessutom gårdens vackra naturbetesmarker och strandängar. Nötkreaturen främjar biologisk mångfald och hjälper till i arbetet med att ständigt förbättra jordhälsan. Gården har studiebesök för kommunens måltidsservicepersonal med flera och är aktiv i ekologiska lantbrukarna i Sörmland."

Anders och Lisa Gunnarsson, Halla gård

Motivering: 

"I grisstallet med så högt i tak att energislukande fläktar inte längre behövs bökar grisar som också har möjlighet att gå ut i fina gräshagar. All gödsel från grisarna rötas i en biogasanläggning som generar den värme och el gården behöver. Målet är att bli en helt fossilfri gård. Redan nu har gårdens behov av inköp av energi minskat med 90 procent och inköp av mineralgödsel har minskat med 80-90 procent. Anders odlar sitt eget proteinfoder till exempel åkerbönor och har kunnat sluta helt med importerat sojafoder. Odlingen sker med användning av all modern teknik för optimerad näringstillförsel. Efter en beräkning som är utförd av RISE forskningsinstitut får grisarna ett klimatavtryck på 2,3/kg CO2e per kilo benfritt kött en minskning från tidigare 3,6-3,7 kg CO2/kg."

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 21 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

”AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst”

Krönika: Det kom ett mess till mig häromdagen. Min man var ute på åkern för att få ner de sista hektaren korn i marken innan det annalkande regnet. Uppenbart hade den senaste intensiva veckans alla timmar i traktorn gjort att tankarna börjat glida alltmer från gårdens bestyr till omvärldsreflektioner… ”En tanke från traktorn… Visst är det konstigt att AI är spännande och ska hjälpa hela världen medan GMO är bannlyst… Tror nog att AI är värre för den fria mänskligheten…”

 

Kommentera