Låt inflationen amortera dina lönsamma investeringar

De flesta investeringar hade man velat göra i fjol. Nu när kostnaderna för det mesta stigit kraftigt kan det kännas lite bittert att behöva slanta upp. Men låt inte eftertankens kranka blekhet vara din affärsutvecklings-coach.

 

Kalkylen för de flesta produktionsgrenar idag, har få likheter med förra årets kalkyler. Därmed är förutsättningarna för de flesta investeringar också helt nya. Osäkerheten är idag stor, men våra gröna näringar har förutsättningar att vara bland de mer gynnade och stabila.

Riksbankerna och politikerna har tappat kontrollen på inflationen. De såg den inte komma eller så vågade de inte vidta de impopulära åtgärder som hade krävts för att dämpa den i sin linda. Rysslands invasion av Ukraina accelererade den utveckling som redan hade börjat. I Sverige var inflationen i maj drygt sju procent. I Tyskland var den ännu högre. Det finns mycket som talar för att den förblir mycket hög.

Ekonomin är så dopad av billiga lån att den räntenivå som vore motiverad av inflationen, skulle skapa eko­nomisk kris. Därför kan vi vara rätt säkra på att politikerna kommer att försöka hålla räntan relativt låg, trots skyhög inflation. Låg ränta och hög inflation betyder negativ realränta.

Dina lån blir över tid mindre värda. Man kan säga att inflationen äter upp lånen. Likväl ska man även nu vara väldigt noggrann i sin analys innan man investerar lånade pengar. Vi vet inte hur länge realräntan förblir kraftigt negativ. Marknaden är extremt turbulent. Det är alltså svårare än vanligt att veta vilka siffror man bör stoppa in i sin investeringskalkyl.

Vi bör räkna med att räntorna stiger kraftigt, även om vi antar att räntorna förblir långt lägre än inflationen. En olönsam investering betalar inga räntor. En tveksam investering ska såklart inte göras heller när realräntan är kraftigt negativ. Ett negativt kassaflöde dräper snabbt även långsiktigt bra investeringar.

Men se möjligheterna till lönsamma förbättringsinvesteringar på din gård. Investeringar som ökar dina skördar, sänker odlingsrisken (till exempel kalkning/dränering/bevattning) eller minskar din energikostnad kan mycket väl vara mer lönsamma idag än någonsin. Trots att leverantörernas offerter hade varit på mycket lägre belopp i fjol.

Ditt kanske viktigaste samtal just nu är samtalet till banken. Både för att i tid diskutera det ökade behovet av rörelsekapital på grund av den extrema kostnads­utvecklingen, och för att diskutera de fina förbättrings­investeringar som kan stärka ditt företag.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 22 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste