Utbetalningsplan för nästa CAP

Vid årsskiftet träder nästa CAP-reform i kraft, och nu har Jordbruksverket och länsstyrelserna fastslagit den utbetalningsplan som kommer att gälla för perioden.

Nu har Jordbruksverket och länsstyrelserna tagit fram en plan för hur stödpengarna i nästa CAP ska betalas ut. Foto: Mostphotos

Nästa CAP innebär både förändringar i nuvarande stöd samt helt nya stöd som inte funnits tidigare. Den nu fastslagna utbetalningsplanen gäller för perioden 2023–2027.

– Utbetalningsplanen är ett viktigt instrument för att de stödsökande ska kunna planera sin verksamhet långsiktigt. Därför vill vi nå ut med den här informationen så tidigt som möjligt, säger Peter Krause, sektionschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Utbetalningsplanen för de nya ettåriga miljö- och klimatersättningarna skiljer sig under 2023, men från 2024 ser utbetalningsplanen likadan ut varje år.

Utbetalningsplan stödår 2023:

Stöd/ersättning

Delutbetalning påbörjas

Slututbetalning påbörjas
Gårdsstöd   December 2023
Stöd till unga jordbrukare   December 2023
Nötkreatursstöd   December 2023
Ersättning för ekologisk produktion (ny ersättning)  

April 2024

Ersättning för precisionsjordbruk planering (ny ersättning)   April 2024
Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (ny ersättning)   April 2024
Kompensationsstöd November 2023 Januari 2024
Ersättning för skyddszoner November 2023 Januari 2024
Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar November 2023 Januari 2024
Ersättning för våtmarker och dammar   December 2023
Ersättning för fäbodar   December 2023
Ersättning för hotade husdjursraser   December 2023
Djurvälfärdsersättningar   December 2023

Källa: Jordbruksverket

Utbetalningsplan 2024-2027:

Stöd/ersättning Delutbetalning påbörjas Slututbetalning påbörjas
Gårdsstöd   December
Stöd till unga jordbrukare   December
Nötkreatursstöd   December
Ersättning för ekologisk produktion   December
Ersättning för precisionsjordbruk planering   December
Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage   December
Kompensationsstöd November

Januari

Ersättning för skyddszoner November

Januari

Ersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar November

Januari

Ersättning för våtmarker och dammar   December
Ersättning för fäbodar   December
Ersättning för hotade husdjursraser   December
Djurvälfärdsersättningar   December

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera