Rekordhöjning av betpriset

Betodlarna och Nordic sugar har gjort en ny överenskommelse, som bland annat innebär en rekordstor ökning av betpriset.

Ny överenskommelse mellan Betodlarna och Nordic sugar innebär en rekordökning för betpriset. Foto: Carolina Wahlberg

Den nya överenskommelsen innebär enligt Betodlarna en ökning av nästa års betpris med 40 procent jämfört med i år. Detta innebär ett betpris för ”medelodlaren” 2023 på cirka 445 kronor per ton rena betor och en kontrakteringsbonus för betor levererade 2022 på cirka 22 kronor per ton rena betor.

Överenskommelsen innebär också att det administrativa avdraget för betnacke och vidhäftande vatten (3,65 procent) tas bort från definitionen på ”Orenheter” i branschavtalet. Renhetsskalan regleras för detta, men Betodlaren får betalt för allt rent betmaterial som levereras till sockerbruket. Detta är enligt Betodlarna värt cirka 16 kronor per ton rena betor för medelodlaren.

Utöver prisökningen för 2023/24 betalar Nordic Sugar ut en kontrakteringspremie i samband med 2022/23 års avräkningar. Kontrakteringspremien är 2,1 euro per ton rena betor, vilket motsvarar cirka 22 kronor, med ”normalkvalité”. Detta förutsatt att arealen som tecknas för 2023/24 motsvarar minst 100 procent av kontrakterad areal 2022/23. Vid lägre kontrakterad areal 2023/24 jämfört med 2022/23 minskas kontrakteringspremien motsvarande samma procentandel som kontraktet.

Man ändrar även den rörliga modellen, och där justeras vinstdelningen från 25 procent till 30 procent av vinsten.

”Betodlarna tror sammantaget att detta är ett kontrakt som befäster långsiktigheten i svensk betodling. Betorna är med som en stark avbrottsgröda, med stabil lönsamhet och många fördelar i växtföljden och i de sydsvenska växtodlingsföretagen. För att betodlingen ska vara konkurrenskraftig för lång framtid behöver sockerbetorna prestera en lönsamhet som motsvarar det premiumvärde som råvaran har.”, skriver Betodlarna i ett pressmeddelande

Man uppmanar även alla betodlare att räkna igenom de nya förutsättningarna med sina medelskördar som beslutsunderlag för kommande kontraktering.

Ändringarna i överenskommelsen förs nu in i branschavtalet och leveranskontrakten och därefter kommer Nordic sugar öppna kontrakteringen. Mer info hittas på www.sockerbetor.nu

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Som man bäddar får man ligga

Krönika: Snart är det sommarlov för alla som i framtiden ska försörja oss. Några vet vad de vill jobba med, andra inte. En del har sommarjobb, andra inte. Många gånger leder sommarjobbet till insikter, både om arbetsliv och sig själv. För att möta framtida behov behöver rekryteringsunderlaget för rådgivare till lantbruket breddas. Hur många sommarjobb skapas det egentligen inom de gröna näringarna som tillsätts utanför familjekretsen? 

Kommentera