Liten stad stort helvete

Krönika: Det spanska uttrycket ”pueblo chico infierno grande” kommer från titeln på en mexikansk tv-serie från slutet av nittiotalet och betyder som rubriken lyder; liten stad stort helvete. På samma sätt som vissa svenska fraser är tänkvärda, kan man finna dessa även i andra språk. Rubriken lockar till eftertanke – hur påverkar vår omgivning oss, inte minst som kunder?

 

Det som åsyftas i serien är att det kan bli en nackdel för individen när alla vet ”allt om alla” i en mindre stad. Vi människor kan ju vara snabba att döma varandra. Men det finns också en social trygghet i att bo och leva på landsbygden eller en mindre ort. Att bry sig om varandra och hjälpas åt är där många gånger en självklarhet i vardagen. Det förenklar livet när man tillsammans får lära sig att lösa vardagsproblem. Det ökar kunskapen och du växer som individ.

I stora staden är du ofta bara en kund som ställer krav på att andra ska lösa problem åt dig. Efter att ha vuxit upp på en gård och sedan flyttat till stora staden för många år sedan minns jag fascinationen av två saker; inga strömavbrott och ingen planering av matinköp. Allt fanns tillgängligt i princip dygnet runt och det var otroligt enkelt att bara vara. Saker som underlättade vardagen fanns ständigt inom räckhåll. Man kan fundera på vad det i längden gör med människor och deras förmåga att hantera krissituationer inom till exempel livsmedelsförsörjningen?

Kanske är istället den lilla staden eller ortens helvete idag förväntansbilden om att allt ska vara tillgängligt hela tiden, men att kundunderlaget är för litet för att tillgodose detta? Åkermark offras för att bygga köpcentrum utanför stadskärnorna med resultatet att de små städernas centrum riskerar bli öde när konsumenterna väljer att åka bort från stadskärnorna. Men konsumenternas intresse att röra sig från städernas centrum gynnar landsbygden. De senaste tolv åren har antalet kombinationsföretag inom jordbruk ökat med cirka 1 000 och ungefär en femtedel är kopplade till förädling och försäljning av gårdsprodukter. Det ökade intresset för matens ursprung ger förhoppningsvis ett ökat intresse för livsmedelsförsörjningen inom landets gränser och ett uppsving för landsbygden och dess utvecklingsmöjligheter. Konsument som möter producent ökar kunskapen. Alla kan lära av varandra och vi som gillar landsbygden vet ju att det är där paradiset finns.

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades fredag den 24 juni 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste