Vi ser vad vi vill se

Krönika: Årets första sex månader har passerat och bjudit oss på en verklighet som för ett halvår sedan var en i närmast otänkbar framtid. Ett storkrig i Europa med den ryska invasionen av Ukraina har utöver mänskligt umbärande och lidande också skakat om alla marknader såväl finansiella som råvaru­baserade. 

 

Foto: Emma Sonesson

Turbulenta marknader

De kraftiga rörelserna på råvarumarknaderna skapar helt naturligt ett ökat intresse bland bönder för marknads­utvecklingen. Där prisrörelser normalt sker i ören eller cent och kunde variera med några procent slår nu priserna i kronor och euro och en prisrörelse på tio procent kan ske under en vecka.

Erik Brink

Att tolka all information som kommer dygnet runt och påverkar marknaderna är inte enkelt. Och vi bör ha med oss ett viktigt begrepp när vi försöker göra det, konfirmeringsbias. Konfirmeringsbias eller intressejäv är något vi alla är benägna att hänfalla åt, det innebär att vi är mer benägna att ta till oss information som bekräftar våra egna åsikter. Vill vi att priserna på spannmål ska stiga så letar vi efter tecken som kan bekräfta vår önskan och övervärderar gärna dem. Istället för att sakligt bedöma sannolikhet och risk låter vi hoppet påverka vår verklighetsuppfattning. Så i bedömningen av råvarumarknader, ta gärna in positiva signaler för priset med var försiktiga med att övervärdera dem.

Glöm inte efterfrågan

Råvaruanalytiker är oftast vassa på att bedöma produktionspotential för olika grödor utifrån arealer och vädermönster. Men oftast betydligt sämre på att bedöma förändringar i konsumtion och efterfrågan. Råvarumarknader är inte statiska, efterfrågan är dynamisk och påverkas av prisnivåerna. Det brukar sägas att den bästa boten mot höga priser är höga priser. Det vill säga att efterfrågan dämpas av en hög prisnivå och därmed pressar ned priserna.

Med nuvarande prisnivå på spannmål förs en diskussion om hur priset påverkar stora importörer i Nordafrika och Mellanöstern och deras importvolymer. Givetvis viktiga marknader, men en konsument som man bör hålla ett extra öga på är animalieproduktionen i bland annat EU. Höga foderpriser leder till minskad efterfrågan när djurbönder stänger ned. Skulle den tyska grisproduktionen minska med 5 miljoner grisar i år så innebär det en minskad efterfrågan på foderspannmål med 1 miljon ton. Det motsvarar i princip hela den svenska produktionen av vårkorn.

Erik Brink

Artikeln publicerades fredag den 08 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste