Skördeprognos pekar på svensk normalskörd

Lantmännen förutspår i årets skördeprognos att den svenska spannmålsskörden blir normalstor runt 5,3 miljoner ton. Torrt väder i öst och en hård vårvinter i Mälardalen begränsar skördepotentialen.

Förutsättningarna pekar på en svensk normalskörd..
Foto: Erik Brink

Lantmännens prognos för den svenska skörden uppgår till 5,3 miljoner ton spannmål, vilket

innebär att årets spannmålsskörd ser ut att bli något större än förra året (4,9 miljoner ton), och i linje med 5-årssnittet.

Ökning för korn

Enligt prognosen blir veteskörden 3 miljoner ton. Vilket är i nivå med produktionen de senaste åren.

Årets kornskörd blir 1,3 miljoner ton. En ökning med en tredjedel jämfört med fjolårets 1 miljon ton, enligt Jordbruksverkets statistik, men lägre än 2019 års kornskörd på 1,5 miljoner ton.

Havreskörden uppskattas bli 600 000 ton. 9 procent mer än fjolårets skörd på 550 000 ton, men inte i nivå med 2019 års skörd på 800 000 ton.

Rågen förväntas att ge en skörd på 100 000 ton. En klar minskning om 31 procent jämfört mot fjolårets 145 000 ton och 2019 års skörd på 190 000 ton.

Stor höstsådd

Under hösten 2021 etablerades en stor höstsådd, något som i regel leder till en stor skörd, givet gynnsamma väderförhållanden. Årets höstgrödor möttes dock av en rad utmaningar i olika delar av landet; allt från att grödorna tidvis stod under vatten efter ihållande regnväder till viltskador från älg, hjort och vildsvin.

Utvintring av grödor skedde i de östra och mellersta delarna av Sverige där det tidvis var mycket kallt med vatten på åkrarna, som ledde till att grödan frös bort.

Senare vårbruk

Vårbruket startade något senare än vanligt i år, på grund av en sen vår i stora delar av landet. I början av våren såg det torrt ut, men till slut som kom det rikligt med regn, som resulterade i en bra tillväxt. Det fortsatt kyliga och våta vädret i maj gynnade de vårsådda grödorna som utvecklades långsamt men väl i stora delar av landet. I juni steg temperaturerna något, vilket var positivt för de flesta grödorna i det stadiet.

Medelskörd på gång

– Vi ser ut att gå mot en medelstor spannmålsskörd i Sverige i år. I södra och västra Sverige är skördepotentialen lovande, men östra Sverige och Mälardalen har drabbats av både utvintring och torka, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

– Det har aldrig varit så viktigt som nu att säkra ett livskraftigt svenskt lantbruk som bidrar till en stabil livsmedelsförsörjning. Osäkerheten är stor och tillgången på livsmedel måste säkerställas. Med skörden som utgångspunkt tar vi på Lantmännen, tillsammans med våra medlemmar – svenska lantbrukare – ansvar från jord till bord, och levererar hållbara livsmedel i världsklass, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Goda förutsättningar

Summerat över hela landet ser både höstgrödorna och de vårsådda grödorna ut att ge en bra avkastning, medan avsaknaden av nederbörd i de östra delarna av landet under vår och tidig sommar och en hård vårvinter i Mälardalen begränsar skördepotentialen.

Stora delar av landet skulle i dagsläget gynnas av både mer regn och mer sol, och måttliga svenska sommartemperaturer som ger grödorna möjlighet att mogna i normal takt; den sista månaden innan skörd är viktig.

Erik Brink

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera