Katastrofala elpriser förutspås – ingen politisk beredskap

Ledaren i förra numret av Jordbruksaktuellt 
(nr. 13 2022) beskrev regeringens passivitet inför de skenande energipriserna som oförlåtlig. Bara sedan dess har läget försämrats markant. Den politiska förlamningen kvarstår.

 

Elbolagen prisar nu in att elpriserna redan kommande höst kan vara mer än dubbelt så höga som vintern 2022. De avtal med fasta priser som erbjuds nu är på en så hög nivå att kalkylerna måste innefatta många dagar med ett elpris dagtid i södra Sverige över 10 kronor per kilowattimme, kWh. 

Som alla vet finns i dag ingen mekanism som begränsar hur högt elpriset i Sverige kan stiga vid en bristsituation, eller mer troligt, när elbolagen väljer att exportera tillgänglig el till grannländer som är sämre rustade än Sverige. 

Politiska ingripanden i marknadsprissättning är inget jag vanligen förespråkar, men denna kris har politiska orsaker och svenska folket har genom politiska beslut drivits in i ett elberoende för uppvärmning, matlagning, varmvatten med mera. Många är de som i vinter kan komma att ångra att de rev ut oljepannan. Eldningsolja ser ut att vara en billigare energikälla än el kommande vinter. Bara med kraftfull värmepump som fyller det mesta av värme­behovet även kalla dagar, ser el ut att kunna ge den dyra eldningsoljan en match. En villa i södra Sverige som så sent som för ett år sedan kostade 20 000 per år att värma med värmepump skulle vid nu tecknat fastprisavtal kosta 60-70 000. Vid rörligt pris vet ingen vad utfallet kan bli. 

För gårdar kan elräkningen bli astronomisk. En mycket grov överslagsräkning ger vid handen att kostnaderna för el bara i jordbrukets djurhållning kan bli mer än en miljard kronor högre kommande 12 månader än den redan extremt dyra 12-månadersperiod vi passerat. Beräkningen utgår från bundet elpris, ett-årsavtal i södra Sverige (elprisområde 3 och 4), där vi har den absoluta merparten av djurhållningen. I norra Sverige ser den procentuella pris­ökningen också ut att bli enorm, men på en betydligt lägre prisnivå. Med rörligt elpris finns i dag i Sverige ingen övre gräns för kostnaden. 

Det är mycket skadligt att regeringen passivt sitter på åskådarläktaren inför kommande höst och vinter. I prioriteringsarbete jobbar man lämpligen med sannolikheter. Sannolikheten är hög att vi får se en katastrofal kostnadsutveckling främst för el, men kanske även för gas, kommande vinter. 

Svenskarna och svenska företag betalar nu extremt dyrt för Tysklands episka dikeskörning i sin energipolitik, där de gjort sig beroende av rysk fossil energi och nu återstartar nedlagda kolkraftverk. Fler länder, till exempel Italien, har gått i liknande fälla. Likväl visar inte heller tyska politiker tillräcklig krisinsikt. Nedläggningen fortgår av kärnkraft, utan att den ersatts av annan planerbar elproduktion. Sveriges regering bör i skarpa ordalag fördöma Tysklands oansvariga agerande, inte bara visa solidaritet genom att låta svenskarna dela kostnaden för det tyska haveriet. 

Skadan av de skenande elpriserna kan bli enorm, men kan dämpas om regeringen ger besked om hur extrema elpriser de svenska medborgarna och företagen förväntas hantera på egen hand. Det måste finnas ett tak. 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 21 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera