Extrainsatt energirådsmöte i Bryssel för att säkra EU:s gasförsörjning

Idag den 26 juli samlas EU-ländernas energiministrar i Bryssel till ett extrainsatt energirådsmöte. På mötets agenda står en lägesbild av energiförsörjningstryggheten i EU och beredskap inför nästa vinter.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Magnus Liljegren/Regeringen 
 

EU-kommissionen har efter Rysslands invasion av Ukraina presenterat flera förslag till åtgärder för att minska höga energipriser och påskynda utfasningen av EU:s beroende av rysk energi. Gassituationen är en av de största orsakerna till de stigande elpriserna i EU. Den 20 juli lades det fram en plan för förbrukningsminskningar för gas i EU, det så kallade vinterpaketet.

Paketet innehåller bland annat förslag om gemensamma principer för gasransonering, en redogörelse för redan vidtagna förberedande åtgärder i medlemsstaterna och en årsscenarioanalys för EU:s försörjningstrygghet. EU-kommissionen har också lagt fram ett förslag om 15 procent gasreducering per medlemsstat utifrån de senaste fem årens genomsnittliga gasanvändning i respektive medlemsstat, skriver Infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

Den svenska regeringen välkomnar åtgärderna för att minska beroendet av rysk gas. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid rådsmötet.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste