Klimatklivet välkomnar nya ansökningar 23 augusti—8 september

Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan användas för klimatsmarta åtgärder inom jordbruket. Foto: Mostphotos

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Klimatklivet ser gärna fler ansökningar som bidrar till ett fossiloberoende jordbruk. Stödet kan exempelvis ges för utfasning av fossil energi för uppvärmning. Alla utom privatpersoner kan ansöka om stödet.

Hittills har ett stöd om totalt 990 miljoner kronor till 619 lantbrukare som investerar i minskade utsläpp och ökad konkurrenskraft beviljats.

Några av de åtgärder som hittills har beviljats stöd rör:

•Byte från fossila bränslen till förnybara, till exempel flis och pellets (värmepannor för uppvärmning och torkning av spannmål).
•Kulvertdragning, flisförråd och andra nödvändiga kringkostnader som kopplar till byte av värmesystem.
•Investeringar för eldrift, till exempel eldrivna bevattningspumpar, gödselpumpar eller minilastmaskiner.
•Automatiserade eldrivna system för utfodring och utgödsling.
•Tillvarata gödsel för att producera biogas.

Läs mer om Klimatklivet här.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 27 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste