”Arbetsgivaren måste tycka om att ha anställda”

För en del lantbrukare faller det sig inte särskilt naturligt att också vara arbetsgivare. Men genom att visa uppskattning, ge chans till vidareutveckling och kommunicera öppet och tydligt kan man komma en bra bit på vägen, konstaterar agroteknikerstudenten Stina Andersson i sitt exjobb vid Biologiska yrkeshögskolan (BYS).

 

Stina Andersson har just pluggat färdigt till agrotekniker på Biologiska yrkeshögskolan (BYS) i Skara. Hennes exjobb handlar om hur lantbrukare kan bli bättre på att också vara arbetsgivare. Som agrotekniker kan man jobba brett inom de gröna näringarna, exempelvis som egen företagare, rådgivare eller säljare. Stina själv kommer jobba i grisstall över sommaren, för att i höst tillträda en tjänst som gymnasielärare och instruktör på Uddetorp. 
– Det var min plan hela tiden så det var kul att det gick i lås, säger hon. Foto: Privat

På många gårdar är man i dag helt beroende av anställda, och hur personalstaben fungerar har stor inverkan på företagets resultat. Men bara för att man är en duktig lantbrukare, så innebär inte det per automatik att man uppfattas som en bra arbetsgivare, som personalen vill göra det lilla extra för och jobba hos i många år.

När Stina Andersson skulle välja ämne att skriva exjobb om, så landade det just i att försöka ta reda på hur man som lantbrukare kan lyckas med sitt uppdrag som arbetsgivare på bästa sätt.

– Jag har hört talas om att en del arbetsplatser inom lantbruket fungerar mindre bra, berättar hon.

Lyssna, ta hänsyn, Se värdet

Exjobbet gjordes som en enkätstudie, där Stina helt enkelt formulerat olika frågor kring vad man som anställd värdesätter hos en arbetsgivare. Enkäterna postades i Facebookgrupperna Lantbrukaren och Grisfolk och av antalet svar att döma, 75 stycken, så var det ett ämne som engagerade. Många av respondenterna var mellan 18 och 40 år gamla, men det fanns även äldre personer bland dem. 81 procent var kvinnor.

Exjobbet var avgränsat till att kartlägga arbetsgivarens roll, även om arbetstagaren också har ett ansvar för att bidra till att arbetsplatsen fungerar och är trivsam.

Över lag var respondenterna relativt eniga i vad de önskar sig av en arbetsgivare.

– De anställda efterfrågar att arbetsgivaren lyssnar på dem, tar hänsyn till dem och ser värdet av dem och deras kunskaper, konstaterar Stina.
 

En slutsats av Stinas exjobb är att kommunikationen är helt central för att en arbetsplats ska fungera. 
– Jag tycker att världen är väldigt enkel, bara man pratar med varandra. Det är så mycket som blir fel bara för att man inte varit tydlig med sina förväntningar. Därför gäller det att klimatet är sådant att man vågar säga vad man förväntar sig och vill. Kanske är bristande kommunikation något som rådgivarna borde bli bättre på att se och ta upp, säger hon. Foto: Mostphotos

Vill utvecklas

Många av respondenterna nämner att de vill jobba med motiverande måluppfyllelse och att de gärna vill få en chans att vidareutvecklas.

– Det kan vara ett sätt att visa deras värde på. Rutinjobben har man säkert inget emot, men när de är gjorda vill man ha uppgifter som får en att växa, som utmanar en, tror Stina.

Att bli uppmärksammad och få feedback är också efterfrågat.

– Det kan vara smått eller stort, men det är viktigt att få veta om man gjort något bra. Ibland kan det räcka med något som bryter vardagen, kanske tårta, när man gjort något bra. Och det samma om man gjort något mindre bra, då vill man veta det också, men inte som utskällning, utan man vill veta hur man kan göra det bättre, på ett konstruktivt sätt.

Lönen betydelsefull

Lönen nämndes i svaren i högre utsträckning än vad Stina hade förväntat sig.

– Jag trodde att man mest jobbar med lantbruk för att man tycker att det är kul. Men det var många som önskade att lönen skulle vara bättre. Kanske behöver kollektivavtalen omförhandlas? Ett annat sätt kan vara att jobba med individuell lönesättning, där lönen baseras på kunskap och prestation, säger hon och fortsätter:

– Har man inte råd att ge högre lön kanske man kan visa på något annat sätt att en anställd är betydelsefull. Det kan vara något så enkelt som att skicka i väg honom eller henne på en kurs eller föreläsning, det kan fungera som uppskattning och motivation samtidigt som det ger ny kunskap in i företaget.

Kommunikationen är a och o

Relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare lyftes av flera respondenter som ganska komplicerad.

– Flera upplever att de den ena dagen kan bli behandlad som en delägare, medan man nästa dag bara förväntas skrapa skit.

Samtidigt pekade flera på vikten av att arbetsgivaren inser skillnaden på att vara företagare och anställd, både när det gäller hur mycket man kan eller vill arbeta och när det gäller engagemanget för företaget.

– Jag tror att det kan vara individuellt, men det viktigaste är nog att man är öppen med sina önskemål och förväntningar åt båda håll, och att man kan prata om det, säger Stina och kommer in på den kanske mest centrala delen av exjobbets slutsatser:

– Kommunikationen är viktig och kan alltid bli bättre. Alla bör få prata och man vill känna att det finns ett värde i det man säger, även fast man inte jobbat i 30 år med exempelvis kor. Kanske kan man lösa ett problem ändå, just för att man tänker utanför boxen.

Alternativa vägar

I sin slutsats har Stina även funderat på olika vägar framåt, för de gårdar som inte fungerar optimalt som arbetsplats.

– Jag tror det krävs en förändring på många håll. Så vitt jag vet har det alltid varit så att en del arbetsplatser haft en hög ruljangs på anställda. Jag tror det kan vara svårt ibland att se om man som arbetsgivare är inne i ett dåligt mönster. Här tror jag det skulle behövas rådgivning. Man är ju inte rädd för att ta hjälp av en foder- eller produktionsrådgivare, så då borde man kunna ta hjälp kring sådant här också, funderar Stina och fortsätter:

– Det var en som skrev i sitt svar att arbetsgivaren måste tycka om att ha anställda. Det tog jag med mig, för det tror jag är väldigt sant. Man måste bry sig om sina anställda för att de ska kunna ge något tillbaka. Många kanske egentligen inte är särskilt intresserade av att ha anställda, de tycker att de har fullt upp ändå med att vara lantbrukare och företagare, men då kanske det är bättre att ha en förman som kan ta personalfrågorna.

 

Stinas tre bästa tips till lantbrukare som har anställda

  • Lyssna på dina anställda och värdesätt dem!
  • Kommunicera!
  • Inse att den anställde är en anställd, men ge henne eller honom chans att utvecklas!

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste