Irland: Beslut om 25 procentig minskning av växthusgasutsläpp från jordbrukssektorn

Efter långa förhandlingar de senaste månaderna kom Irlands koalitionsregering med partierna Fianna Fáil, Fine Gael och Miljöpartiets ledare, fram till ett beslut gällande minskning av utsläppen från flera nyckelsektorer i den irländska ekonomin.

Frank Dwan, mjölkbonde från County Tipperary upplever att det saknas en tydlighet i hur målen ska uppnås. Foto: Privat

Irlands regering beslutade under torsdagen 28 juli att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 51 procent till 2030 i hela ekonomin. Procentandelarna varierade där utsläppen från energisektorn ska minskas med 75 procent, transport 50 procent och från industrin med 35 procent.

25 procent minskning för jordbrukssektorn

Andelen för jordbrukssektorn landade på 25 procent efter att miljöminister Eamon Ryan och jordbruksminister Charlie McConalogue möttes halvvägs med sina respektive högre och lägre mål.

För att målen ska uppnås planeras det bland annat för fler havsbaserade vindkraftsparker, och utökad produktion av biogas och solenergi på gårdar. Mer åtgärder kommer att krävas för att uppnå målen där regeringen hoppas på tekniska genombrott de kommande åren.

Blandad respons till beslutet

Irish Creamery Milk Suppliers Association, som representerar 10 000 bönder, fördömde beslutet och jämför det med en "utförsäljning av landets familjegårdar" som skulle göra det omöjligt för många gårdar att fortsätta.  Men Irish Farmers' Association, som har 74 000 medlemmar, avfärdade inte avtalet direkt och sa att regeringen måste lägga fram verkliga förslag och lämplig finansiering för att stödja klimatåtgärder, rapporterar The Irish Times.

Jordbruksaktuell har varit i kontakt med Frank Dwan, en irländsk mjölkbonde från County Tipperary för en kommentar. Han berättade att han börjar känna sig avtrubbad av att följa alla pågående diskussioner. Frank menar att alla vet att det i slutändan kommer att handla om att de kommer att tvingas till eller kommer få betalt för att reducera antalet djur i sina djurbesättningar.

-Vi kommer inte få uppskattning efter att vi minskat våra djurbesättningar och utökat arealer för sådant som går till biogasproduktion. Vi kommer fortfarande få kritik för att till exempel använda för mycket kvävegödsel i vår produktion. I stället kommer det bli energisektorn som presenteras med minskade utsläpp tack vare oss, säger Frank.

Jorbruket pekas ut

Frank upplever att ingen annan sektor pekas ut så mycket jordbrukssektorn när det gäller utsläpp och hur de ska hanteras. Men att det heller inte finns en tydlighet i vad som förväntas av lantbrukare för att uppnå målen med minskade utsläpp.

-Ingen politiker vågar att vara den första som säger att vi måste minska djurbesättningarna med 10 eller 30 procent vad det nu kan vara. För den politiker och det partiet skulle inte vara populär i framtida val. Men någon behöver ta ett steg fram och förtydliga vad som krävs av oss.

Frank avslutar med att tillägga att många av djurbönderna på Irland inte skulle kunna ställa om till en produktion mer inriktad på växtodling då deras marker inte lämpar sig för det. Han tycker även att det är tråkigt att det är så lätt att gå hårt på lantbruken men att ingen till exempel kräver att folk slutar att långflyga på sol och badsemestrar.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 juli 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste