Så kan Sverige bidra till minskad antibiotikaanvändning globalt

I dag överlämnades betänkandet “Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan” till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Betänkandet innehåller förlag på hur Sverige kan arbeta för en minskad och mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt.

SVA:s generaldirektör Ann Lindberg. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Det är Ann Lindberg, generaldirektör på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, som har varit särskild utredare för utredningen. Grunden i utredningen har legat på de kunskaper och erfarenheter som bidragit till att Sverige i dag är ett av de länder med lägst användning av antibiotika i djurhållningen.  

Syftet med utredningen har varit att utvärdera det svenska arbetet med antibiotikaanvändning i djurhållningen, samt att lämna förslag på hur Sverige kan arbeta för att effektivisera och utveckla arbetet för att få en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt. Bland annat har man tittat på hur Sverige kan få större inflytande på relevanta arenor för att mer kraftfullt bidra till det globala arbetet mot antibiotikaresistens.

I utredningen ges bland annat förslag på en ny exportsatsning där man med svensk expertis, innovation och smarta lösningar ska visa att det går att kombinera en god djurhållning med friska djur och hög produktivitet. Man ger även förslag på hur arbetet i den nationella samverkansfunktionen kan utvecklas för att stärka den tvärsektoriella samordningen och bättre koordinera det svenska arbetet internationellt.

– Jag välkomnar att vi får flera förslag på hur vi kan förmedla Sveriges långa, ansvarsfulla och framgångsrika arbete med antibiotika inom djurhållningen. En utveckling mot en mer ansvarsfull antibiotikaanvändning internationellt bidrar till mer rättvisa konkurrensförhållanden som även gynnar vår egen jordbruksnäring, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande.

Läs betänkandet med alla förslagen här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 01 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste