KD bildar Bondeförbund

Under onsdagen presenterade Kristdemokraterna en ny landsbygdsatsning, då man lanserade Kristdemokratiska Bondeförbundet. Syftet med förbundet är att bidra till en levande landsbygdsdebatt både i och utanför partiet.

Staffan Danielsson har tidigare varit aktiv inom Centerpartiet men lämnade partiet under förra året. Nu blir han ordförande för Kristdemokraternas nya Bondeförbund. Förbundet blir partiets sjätte fristående förbund. Foto: Riksdagen

Kristdemokratiska Bondeförbundet är ett fristående kristdemokratiskt förbund, som kommer vara ett forum för diskussion om och utveckling av svensk landsbygdspolitik. Som ordförande för förbundet har man utsett Staffan Danielsson.

– KD är det borgerliga landsbygdspartiet och vi kommer förse dem med förslag och underlag för att fortsätta utvecklas, säger Staffan Danielsson i ett pressmeddelande.

Till Aftonbladet säger Staffan Danielsson att förbundet kommer att driva de frågor som partiet har i sitt landsbygdsprogram.

– Det är bland annat bättre konkurrensförutsättningar för jordbruket, mindre byråkrati och en kraftigt minskad vargstam i Sverige, säger han och tillägger att man även kommer arbeta för att få upp Sveriges självförsörjningsgrad till 75 procent.

Enligt partiet finns ett stort engagemang inom partiet och hos deras medlemmar för landsbygds- och lantbruksfrågor, och man menar att förbundet ska vara ett forum för diskussioner inom området.

– Jag välkomnar initiativet och är glad för det stora engagemanget vi som parti har för den svenska landsbygden, säger Peter Kullgren, Kristdemokraternas partisekreterare.

Läs mer om förbundet på deras hemsida www.kd-b.se eller deras Facebook-sida.

Frågor som Bondeförbundet kommer arbeta med:

Sänkta drivmedelspriser – med sänkt reduktionsplikt

Bättre vägar i hela landet - stärk vägunderhållet

Trygghet i hela landet - fler poliser i hela landet, enkla starta lokal läkarmottagning och fler statliga servicekontor

Kraftigt minskad vargstam. Samförvaltad stam med Norge om 210 djur totalt varav 170 i Sverige

"Frihet under ansvar" ska prägla svenskt skogsbruk. Den svenska Artskyddsförordningen måste skrivas om för att möjliggöra ett fungerande skogsbruk

Återinför tjänstemannaansvaret samt ställ krav att myndighetschefer på alla nivåer ser till att underställd personal som uppenbart brister i sin opartiskhet eller service inte får handlägga enskilda ärenden

Källa: Kristdemokratiska Bondeförbundet

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste