Svenska kraftnät: Svar på tal angående ökad risk för effektbrist

Svenska kraftnät har sammanställt svaren på några av de många frågor från allmänheten angående ökad risk för effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling i vinter.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet. Källa/Foto: Svenska kraftnät

Svenska kraftnät sammanställer på uppdrag av regeringen årligen en rapport där de ser över effektläget den senaste vintern. Kraftbalansrapporten som har funnits tillgänglig sedan i maj ger en prognos för kommande vintrar, och ligger till grund för nyheterna om att risken för effektbrist har ökat.  

Sverige har varit beroende av elimport under flera år vid de mest ansträngda situationerna. Nu har sannolikheten för att få import från Europa minskat från de länder som är beroende av ryska gasleveranser.  

Sista utväg 

På frågan om Svenska kraftnät planerar att stänga av elen i vinter svarar de att de inte planerar det, och att risken att de ska behöva koppla från är mycket liten. De tillägger dock att manuell förbrukningsfrånkoppling, att koppla från elen lokalt, är ett verktyg som kan användas som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Detta är något som de aldrig tidigare behövt göra på grund av effektbrist i Sverige.  

Kommer med en förvarning  

Svenska kraftnät kommer i samband med en ansträngd situation uppmärksamma allmänheten via deras kanaler och genom att kommunicera med media. En eventuell frånkoppling kan pågå ett par timmar enligt deras simuleringar som gjorts i samband med arbetet med kraftbalansrapporten. Men att svara på hur länge en frånkoppling kan pågå är svårt då det beror på den specifika situationen för tillfället i Sverige och Europa.  

Ska ej drabba under längre period 

Frånkopplingen roteras mellan användare efter en begränsad tid så att inte samma användare ska drabbas under en längre period. Det som sker vid en eventuell förbrukningsfrånkoppling skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Svenska kraftnät tillägger att man som medborgare ska vara förberedd på strömavbrott och annan samhällsstörning och hänvisar till MSB:s hemsida (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för mer information.  

Svenska kraftnät svarar bland annat också på frågor rörande export, varför elpriserna svänger så mycket och utbyggnad av kraftnät för mer produktion. Läs mer här

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste