Regeringen vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Snart kan det bli lättare att välja svenskt kött på restaurang. Detta då regeringen inom kort kommer göra en anmälan till EU-kommissionen om nationella bestämmelser gällande ursprungsmärkning av kött på restaurang.

Sverige kommer skicka in en anmälan till EU-komissionen om att få införa obligatorisk ursprungsmärkning på kött på restaurang. Foto: Mostphotos

I dag finns EU-bestämmelser för hur ursprungsmärkning på färdigpackat kött, som exempelvis säljs i butik, ska anges. Dock finns inga motsvarande krav när det gäller kött som serveras på restaurang eller i storhushåll, men detta vill man från regeringens sida nu se en förändring på. Regeringen kommer därför inom kort att skicka in en anmälan till EU-kommissionen om att få införa obligatorisk ursprungsmärkning även på restauranger.

Det är tillåtet för medlemsstater att anta nationella åtgärder vad gäller obligatorisk ursprungsmärkning, men det måste finnas goda skäl till detta. Landet måste också kunna motivera att det finns en koppling mellan kvalitet och ursprung och kunna visa att en stor del av befolkningen i ett land tycker att det är viktigt.

Som underlag till anmälan har Livsmedelsverket gjort en konsumentundersökning som visade att drygt åtta av tio tillfrågade ansåg att det var viktigt med information om köttets ursprung på restaurang.

– Med ursprungsmärkning gör vi nu en ambitionshöjning gällande konsumenters rätt att kunna få information för att kunna göra medvetna val, men också underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt. Vi i Sverige har ett gott djurskydd och låg antibiotikaanvändning och vår svenska köttproduktion är något vi ska vara stolta över. Att köttet är svenskt kan därför vara ett mervärde för konsumenter, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett pressmeddelande. 

Från LRF:s sida är man positiv och ser fördelar med ursprungsmärkning även på restaurang.  

– Detta är en framgång för svenska djuruppfödare. Vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning och är internationellt kända för vår goda djuromsorg. Med ursprungsmärkning ökas efterfrågan på svenskt kött eftersom det blir enkelt för konsumenten att göra medvetna val, säger Åsa Odell, vice ordförande i LRF.

Från det att EU-kommissionen mottagit anmälan har de tre månader på sig att svara.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste