Öppna landskap med hjälp av betesdjur

Länsstyrelsen Norrbotten ska utöka betesmarken i naturreservatet Rosfors bruk i Piteå kommun. Arbetet kommer att starta vecka 33 och beräknas vara klar under hösten 2022.

Många växter och djur är beroende av naturbetesmarkerna. Betande djur är helt avgörande för att hålla stora delar av landskapet öppet. Foto: Mostphotos

Rosfors är en gammal bruksmiljö som hålls öppet med hjälp av betande djur. I anslutning till den nu betande marken finns ett lövdominerat skogsparti som tidigare varit öppet men som på senare tid inte betats på.  

Nu ska den igenvuxna marken restaureras genom röjning av sly och fällning av träd. Därefter ska betande djur användas för att hålla marken öppen. Arter som är beroende av bete och öppna marker gynnas på så sätt av de betande djuren som hjälper till att bibehålla gräsmarkernas naturvärden.  

- Det är roligt att vi nu kan genomföra den här åtgärden. Rosfors bruks naturreservat är ett speciellt område i Norrbotten med höga natur- och kulturvärden. Den här satsningen kommer gynna den biologiska mångfalden och bidra till att bevara landskapets värden, säger Amanda Ögren, handläggare på Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste