Nu öppnar ansökan för krisstöd

Lantbrukare som haft en ekonomisk påverkan på sin verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget kan söka stödet mellan 9 augusti och 20 september. För fjäderfäsektorn är den sista ansökningsdagen idag 9 augusti.

Foto: Mostphotos

Regeringens beslut om krisstöd är en del av ett större stödpaket och omfattar knappt 3,2

miljarder kronor. Stödet ska hjälpa att täcka kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket som ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina. 

Krisstöden administreras och handläggs av länsstyrelsen. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022. Mer information finns på samtliga av länsstyrelsers webbplatser.

I tabellen nedan framgår stödnivåer för krisstöden till djurproduktion och växthusföretag. Källa: Jordbruksverket

 

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 09 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera