Skydda dig mot brand i skördetider

Under skördetider ökar risken för bränder. Genom förebyggande arbete går det att hålla olyckan på avstånd.

Länsförsäkringar tipsar om hur du kan minska risken för brand i tröskan. Foto: Ausrine Öhrström

Varje år, ofta mitt under den mest hektiska skördeperioden, brinner ett stort antal skördetröskor. Inte sällan skadas också den otröskade grödan på åkern, ekonomibyggnader och andra maskiner. I Länsförsäkringars skrift ”Din gårds säkerhet” går det att läsa om de vanligaste brandorsakerna samt hur man kan arbeta preventivt för att undvika brand.  

De vanligaste brandorsakerna är:  

• Kortslutningar i elledningar på grund av skadad isolering. 

• Varmgång i lager på grund av att vatten har trängt in i lagret vid 
högtryckstvättning eller på grund av bristande smörjning.   

• Friktionsvärme i remskivor på grund av dåligt spända remmar.  

• Värme från motor och avgasrör som tänder blandningen av damm 
och olja som finns i motorutrymmet (på grund av dålig rengöring). 

För att slippa onödiga stop ska man följa instruktionsbokens skötselanvisningar noga. Skördetröskan ska hållas ren från damm, boss och agnar. Tröskan ska blåsas eller sopas rent efter varje dag. Särskilt viktigt är det att göra det vid motor och avgasrör. Man ska inte högtryckstvätta då vatten kan tränga in i lager och förstöra fettet sam orsaka rost vilket gör att lagren skär.  

Länsförsäkringar har tidigare gjort en undersökning om brandorsaker på gård. Då stod uppvärmning och gnistbildning för 25 procent. Däremot hörde det till ovanligheterna att det började brinna på åkrarna. Dock innebär kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet en ökad risk för bränder när extrem torka och höga temperaturer råder.  

Länsförsäkringars råd vad man kan göra vid risk för brand under skördearbetet:
• Ha gödseltunnor eller andra stora kärl fyllda med vatten i beredskap för att snabbt kunna förhindra en stor spridning. 
• Samverka med grannar om gödseltunnor eller andra större vattenbehållare som kan användas vid släckning.  
• Utrusta maskinerna med fler handbrandsläckare. 
• Finns möjlighet att ha en tunna med vatten eller en farmartank på ett släp med en pump så är det en mycket bra säkerhetsåtgärd. 
• Om du skulle behöva ringa räddningstjänsten – tänk igenom hur du bäst beskriver vägen till dina marker. Träna gärna i exempelvis Google maps hur du får fram koordinaterna på din position. 

Källa: Länsförsäkringar

Ausrine Öhrström
Ausrine Öhrström
Tel: 019-16 64 64
E-post: ausrine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste