Spannmålsskörd 2022: “Bra volymskörd”

Spannmålsskörden pågår för fullt runt om i landet, och Jordbruksaktuellt har ringt runt för att stämma av läget i skörden. Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder, berättar att det över lag varit en bra skörd i år.

Årets spannmålsskörd rullar på och hittills har man sett goda skördar för de olika grödorna enligt Victor Ebel på Svenska Foder. Foto: Carolina Wahlberg 

Victor börjar med att berätta att rapsen i Skåne har avkastat över genomsnittet för förra året.

– Snittet kanske hamnar lite över fyra ton per hektar, vilket är helt otroligt. Vi har även haft enstaka lantbrukare som lyckats med sex ton per hektar, säger han.

För vete har skörden landat i genomsnitt på mellan nio och tolv ton per hektar.

– Sen finns det såklart några fält som inte avkastar allra bäst, men även för vete är det en fin skörd.

Även för maltkorn har man fått bra skördar, med ett genomsnitt på mellan åtta till tio ton per hektar.

– Jag har nog inte hört en enda kund i Skåne som fått under sju ton. Så det är nog den starkaste maltkornsskörden vi sett på länge.

Dock säger Victor att för både vete och maltkorn så har de ökade skördarna bidragit till att proteinhalten gått ner, och är lägre än förra året.

– Vid låg avkastning blir proteinet mer koncentrerat i kärnan, så halten blir högre. Till exempel förra året när vi hade en låg skörd, så var proteinet jättehögt. Vi hade maltkorn som var över 11,5–12,5 i protein. Men desto högre skörd det blir per hektar så späds proteinet ut.

– Över lag så är det en bra skörd, en volymskörd. Skörden drog igång 31 juli i Skåne, och nu är vi inne på 16 skördedagen, säger Victor Ebel, spannmålsansvarig på Svenska Foder, när Jordbruksaktuellt ringer upp honom i mitten på augusti. Foto: Svenska Foder

Regionala skillnader

Victor berättar att i Skåne har man tröskat klart vetet, och han uppskattar att ungefär 80 procent av lantbrukarna är helt klara med skörden. Även i andra delar av landet har man enligt Victor kommit långt i skörden.

– I väst är vete och raps nästan färdigtröskat, havre och maltkorn står kvar. I öst blir de färdiga med vetet de kommande dagarna, det ska komma ett regn där på onsdag. I Mälardalen är de mitt i veteskörden och skörden av maltkorn och havre borde dra i någon gång i slutet på nästa vecka.

Skörden har varit bra även i dessa delar av landet, men det har förekommit regionala skillnader på grund av mindre nederbörd.

– I vissa län där de fått mindre nederbörd så ligger skördarna på samma nivå som förra året. Kanske lite bättre. Vi vet till exempel att längs östkusten har de svårt att få regnmolnen att stanna, utan de brukar dra inåt landet. Så där är det lite torrare, men på Gotland och Öland har man fått mer regn än de brukar få så de är nöjda. Rapsen såg lite sämre ut i Mälardalen på våren, men den har också blivit helt okej. Så som sagt, över lag så är det en bra volymskörd runt om i landet.

Gynnsam skördeperiod har bidragit till låga vattenhalter.

– Det har varit en varmt bra skördeperiod utan regn, ingen dagg på kvällen eller morgonen så man har kunnat tröska 24/7.

Rapssådden är nu i gång på många ställen, och Victor säger att det skulle behöva komma lite nederbörd innan sådd.  

– Det är torrt i marken, så man behöver lite nederbörd för att få fukt i marken och en fin etablering av rapsen. För prisbilden är fortfarande attraktiv.

Spannmålspriset framöver

Vad gäller spannmålspriset framöver säger Victor att skörden i nästan hela Europa är färdig vilket fyllt på världslagen, som varit lägre än vanligt.

Något som enligt Victor pressar ner priset är att spannmålskorridoren från Ukraina verkar fungera.

– De första båtarna har gått ut, vilket är positivt. Men dessa båtar hade varit fast i området sedan kriget startade, så frågan var hur många båtar som kommer åka in med livet som insats. Men nu finns det fler båtar som ska gå in och hämta spannmål och då blir det ett annat läge. För då kommer det in spannmål på marknaden från 2021, som såklart är billigare än det som skördas nu 2022. Och då köper man det billigare spannmålet. Sen är frågan hur länge priset kommer fortsätta neråt. För att det ska upp igen så måste det komma fler dåliga nyheter från kriget, avslutar Victor.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera