“Hotar hela vår industri och näring”

De skenande elpriserna drabbar livsmedelsproduktionen hårt i södra Sverige. Nu går livsmedelsföretag och politiker i Skåne ihop med en uppmaning till riksdagspolitiker om att något måste göras åt elprisena omedelbart.

– Vi hoppas på en snabb och direkt reaktion från rikspolitiken. Det har varit många möten men vi vill visa hur det här påverkar en hel bransch och i sin tur även konsumenten, säger dagens moderator Lotta Törner (i rött) om syftet och förhoppningarna med pressträffen om de höga elpriserna. Foto: Livsmedelsakademin

I slutet på augusti bjöd Livsmedelsakademin och Packbridge in till en pressträff där de samlat representanter från lantbruket, livsmedelsföretag, packeriindustrin och politiken i Skåne. Orsaken? Att skånsk livsmedelsnäring går på knä av de höga elpriserna, som varit allt från tio gånger högre i söder än i norr till upp mot 100 gånger högre i vissa fall.

– Ett skenande elpris kan leda till ett skenande livsmedelspris, men det är inte den enda risken. För Skånes del kan vi även få en situation där företag börjar lägga ner och flytta utomlands – i värsta fall med en ökad arbetslöshet som följd. Vi är inne i en period nu där vi borde producera så mycket som bara möjligt, och öka vår självförsörjningsgrad. Men nu kan det bli precis tvärt om, inleder dagens moderator Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Sveriges elprisområden. Grafik: Malin Strandli

Enligt Livsmedelsakademin produceras ungefär 50 procent av de svenska livsmedlen i Skåne. Slår man ihop elområde 4 och elområde 3 så är samma siffra ungefär 90 procent. Man menar därför att detta inte är en fråga bara för Skåne, utan något som kommer leda till högre matpriser i hela Sverige.

– Konsumenterna är de som kommer få betala, oavsett var man bor i det här landet. Snedvriden konkurrens gör att det hotar hela vår industri och näring i det långa loppet, säger Hans Holmstedt, vd Lyckeby.

Ökat 200 procent

Under pressträffen berättar deltagarna hur de företag de representerar påverkats av de höga elpriserna.

– Vi tillverkar förpackningar till alla kunder i alla branscher, och har verksamhet i hela världen. I Sverige ligger våra verksamheter främst här i elområde 4. Vi är produktionsintensiva och har ett stort beroende av el, och för oss så har elpriset tredubblats sedan 2020 – det har alltså ökat med 200 procent, säger Mariette Lindsjö, marknads- och innovationschef på Smurfit Kappa i Sverige och Norge.

– Vi har många av lösningar i primärproduktionen, och vi kan utveckla våra företag. Men det förhindras och det försvåras av det orimliga elpriset. Vi behöver el när vi torkar spannmål till våra djur, när vi mjölkar och till ventilation – vi kan inte sluta använda el. Vi är också oroliga för våra kunder, livsmedelsföretagen. Deras framgång är vår och när det blir tufft för dem, så blir det tufft för oss, menar Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne.

Vill se förändring

Man vill nu se en förändring av de elområden Sverige är uppdelat i och uppmanar politiker på riksdagsnivå att ta tag i problemen på en gång.

– Vi vet att det kommer en höst och en vinter, och Putin kommer säkert med mer elände. Det kan vi inte styra, utan vi vet att det kommer mer störningar på elnätet. Men det vi kan göra inom riket det är att säga att det var ingen bra idé med fyra olika elprisområden, för det kommer orsaka konkurser, arbetslöshet och Sydsverige kommer att sjunka. Så det här är en uppmaning till politiker att ta ert ansvar, det är ett politiskt prissättningssystem som införts och det funkar inte. Ändra på det så att vi delar på den bördan. Vi kan inte stå med faktor 10 högre än i norr. Vi vill jämna ut skillnaderna, säger Eric White, vd Air Labels och styrelseordförande Packbridge.

– Vi önskar skyndsamt en översyn av elprissättningar i Sverige, med avseende på rättvisare konkurrensvillkor. Men framför allt för att få ett stopp på de orimliga priser som drabbar oss, våra kunder men framför allt alla konsumenter som får betala räkningen, tillägger Mariette Lindsjö.

Konsekvenserna av den dyra elen enligt Livsmedelsakademin:

 • Dyrare mat – konsumenterna får betala dyrt för maten, och detta riskerar att hålla i under lång tid framöver.
   
 • Livsmedelsförsörjning i kristid – i dag är varannan tugga svensk, resten produceras i utlandet. Sverige behöver ett fungerande inhemskt jordbruk och en livsmedelsproduktion som kan trygga livsmedelsförsörjningen.
   
 • Miljöaspekten – de höga elpriserna stoppar upp många företags möjlighet att ställa om från fossilfri energi. Pengarna går till elräkningen istället.
   
 • Konkurrensfråga – skillnaden i elpris mellan norr och söder snedställer konkurrensen mellan norra och södra Sverige.
   
 • Risk för arbetslöshet – det finns en risk för nerdragningar, nerläggningar eller att företag flyttar produktionen till utlandet, med arbetslöshet som följd.
   
 • Svenskproducerat i mathyllorna – folk väljer utländskt när den svenska maten blir för dyr. I Sverige har vi bland världens strängaste djurlagstiftning och ett klimat som gör att vi kan ha ett miljövänligare jordbruk än i många andra länder.

Källa: Livsmedelsakademin

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 26 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera