EU:s jordbrukspolitik spelar Putin i händerna

Energipolitiken inom EU, där rysk gas tilläts bli stommen i energiförsörjningen kan absolut ha bidragit till de ryska ledarnas självförtroende i planeringen av kriget mot Ukraina. Det finns tecken på att EU gör om misstaget med jordbruks- och miljöpolitiken.

 

Ryssland kan redan summera 2022 som ett jättebra odlingsår. Goda skördar får USA:s jordbruksdepartement USDA att uppskatta Rysslands veteexport till hela 42 miljoner ton, 27 procent mer än föregående år. Utöver detta är Rysslands långsiktiga plan sannolikt att öka sin jordbruksexport tack vare nyerövrade bördiga områden av Ukraina. Samtidigt som de kraftigt minskat EU-ländernas tillgång till växtnäring från både Ryssland, Belarus och Ukraina.

EU-kommissionens plan The Green Deal antogs 2020 och syftar till att EU ska vara koldioxidneutralt år 2050. I den ingår de områdesspecifika planerna The European Farm to Fork (F2F) och Biodiversity 2030.

Det blev livat när USDA presenterade sin analys om konsekvenserna av ovan nämnda planer. Rapporten sa helt enkelt att kraven på mycket mindre kvävegödsel, växtskyddsmedel och antibiotika samt en kraftig minskning av jordbruksarealen, skulle medföra minskad produktion. Det ledde USDA till att säga det förbjudna: politiken minskar livsmedelssäkerheten och kan globalt utsätta ytterligare tiotals miljoner människor för svältrisk.

EU som helhet är världens näst största exportör av spannmål. Men Rysslands dominans på världsmarknaden ökar när de utvecklat sitt eget jordbruk och tar arealer av Ukraina samtidigt som EU planerar att minska sin produktion. EU kommer också att behöva mer av sin åkerareal för bioenergiproduktion när reduktionsplikten (inblandning av biobränsle i drivmedel) ska öka i hela unionen.

Bland annat franska, statliga Institut national de la recherche agronomique (INRA) tog EU:s plan The Green Deal i försvar. De menade att USDA inte tog hänsyn till de dynamiska effekterna som förutspås i The Green Deal.

EU har nämligen räknat med att EU-medborgarna ska ställa om sin kost till att äta färre kalorier och mindre kött. De har också kalkylerat med att minskningen av skördarna inte ska bli så stora till följd av dynamiska effekter av omställningen till ett jordbruk med mindre insatsvaror (extensifiering). I EU:s plan har man också tillgodoräknat sig att matsvinnet ska minska.

Det är en tacksam uppgift att positionera sig som lite skeptisk till att EU:s jordbruks- och miljöpolitik ska baseras på förhoppningar om effekterna av medborgarnas frivilligt ändrade beteenden. Dessutom tillgodoräknande av förhoppningar om nära oförändrade skördar trots mindre insatser och minskat matsvinn.

Är The Green Deal en naiv strategi? Skrattar Rysslands ledare gott när de läser överenskommelsen? Ja, det är inte osannolikt.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 01 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste