En lektion i hur man inte ska styra EU

Debatt: Den nuvarande EU-kommissionen är mer idealistisk än någon tidigare. Den var nämligen tvungen att ge ett antal löften om miljö och klimat för att accepteras av den socialistiska - liberala majoriteten i EU-parlamentet. Därför har den föreslagit Den gröna given och strategin Från jord till bord som innehåller flera procentmål som ska bidra till en bättre miljö. Målen analyserades inte för konsekvenser för andra värden såsom livsmedelsproduktion och landsbygdens förutsättningar, men antogs ändå. De var grundade på idealism snarare än realism.

 


Den 15 juli hanterades ett förslag till ny EU-förordning för växtskyddsmedel i riksdagens EU-nämnd. I och med förordningen ska målet från Jord till bord om 50 procent minskning av användningen av växtskyddsmedel i EU bli legalt bindande.

Vi befarade redan när strategin Från jord till bord antogs att ett sådant mål skulle minska livsmedelsproduktionen särskilt i länder som Sverige, där vi historiskt har arbetat hårt för att minska växtskyddsmedelsanvändning som innebär risk för hälsa och miljö. SD krävde redan då att procentmålen inte skulle bli bindande. Konsekvensanalyser saknades.

Det amerikanska jordbruksdepartementet USDA gjorde den konsekvensanalys som Kommissionen borde ha gjort. Man kom fram till att Den gröna given mycket riktigt kommer att leda till så stora minskningar av EU:s livsmedelsproduktion att världssvälten ökar. När så EU-kommissionen till sist gjorde sin konsekvensanalys visade den också att livsmedelsproduktionen kommer att minska samt produktionskostnaderna och livsmedelspriserna öka. Den tror dock att stöd och åtgärder kan reducera kostnaderna med tiden.

Är det inte dags att reagera i det här läget? Regeringen anser tydligen inte det. Den hade inte ens upprättat en svensk position inför det möte i Jordbruksrådet som ska diskutera förordningsförslaget. En konservativ regering skulle inte komma utan svensk position till ett möte i Bryssel där Ordförandeskapet frågar vilket av olika alternativ som medlemsstaterna vill se.

SD anser att regeringen inte ska acceptera ett bindande mål för användningen av växtskyddsmedel. Målet kommer att pressa det svenska jordbruket än mer ekonomiskt i en redan svår situation. Därmed kommer konkurser att följa.

Lösningar för minskad belastning av miljön från växtskyddsmedel finns runt hörnet, bland annat genom teknisk utveckling och utveckling av resistenta sorter. Det senare förutsätter dock att EU får rimliga regler för regleringen av modern växtförädling. Arbetet mot miljövänligare jordbruk pågår redan och svenska lantbrukare är miljömedvetna och utvecklingspositiva. Det räcker inte till en 50 procent minskning till 2030, men dessa lösningar hämmar inte jordbruket. Dessutom kan nya växtskyddsmedel utvecklas, som har ännu mindre påverkan. Procentmålet är alltså mycket trubbigt. Ett politiskt siffersatt mål innebär en stor chansning. En chansning med vårt jordbruk, våra landsbygder, matpriserna i din butik, inflationen och med tillgången på mat för de som lider nöd i världen. Så styr man inte en union. Rösta rätt i höst!

 

Fil. Dr. Staffan Eklöf, 
ledamot i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott (SD)

Artikeln publicerades onsdag den 07 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste