Moderniserar för framtiden

På Hamra Gård i Tumba strax utanför Stockholm bedriver DeLaval test- och utvecklingsverksamhet. På gården finns också en mjölkproduktion med 250 mjölkkor. Nu storsatsar man på att utveckla den delen med dubbelt så många djur.

Paul Löfgren, vd DeLaval, Ebba Östlin, ordförande kommunstyrelsen i Botkyrka kommun och Johan Bjurevall, vd Hamra Gård är glada över nybygget som ska till på gården. Foto: Carolina Wahlberg

I slutet av augusti togs det första symboliska spadtaget på den plats där den nya anläggningen på 18 000 kvadratmeter ska byggas.

– Äntligen har dagen kommit då vi ska påbörja byggnationen av vår nästa fas på Hamra. Planeringsarbetet har pågått under en längre tid. Det är mycket som ska falla på plats. Vi vill väldigt mycket. Vi vill fortsätta att vara den naturliga partnern för jordbrukare världen över och visa vägen till en hållbar mjölkproduktion. Vi vill ha bra arbetsmiljö för våra anställda och vi vill fortsätta att vara en bra forsknings- och utvecklingsanläggning och en mötesplats, säger Paul Löfgren, vd och koncernchef på DeLaval, i sitt inledningstal.

Några av gårdens kvigor. I bakgrunden syns försöks- och utvecklingsstallet från 1985 där nya produkter testas. Detta kommer byggas ut för att få rum med fler kor. Foto: Carolina Wahlberg

Dubbelt antal djur

I dag finns det 250 mjölkkor och lika många ungdjur, så runt 500 djur, på gården i Tumba i Botkyrka kommun. Expansionen kommer att ske i olika etapper, och när allt är färdigt kommer det finnas totalt 550 mjölkkor och cirka 500 ungdjur på hela gården.

I byggprojektet kommer man att bygga tre nya hus i närheten av dagens VMS-ladugård; ett för mjölkkor med fyra VMS-robotar, ett för ungdjur och ett för kalvar. Den nuvarande ladugården, som har en robot och som byggdes 2002, kommer att byggas om till sinkor.

– Det känns jättekul! Vi har planerat det här under en treårsperiod med tillstånd, ritningar och dialog med kommunen. Arbetet är väl  genomarbetat, säger Johan Bjurevall, vd Hamra gård.

Tidsplanen för bygget har blivit ändrad under resans gång till följd av corona och världsläget. Men nu ska arbetet ta fart och planen är att stalla in djuren 2024.

Johan Bjurevall har jobbat på Hamra Gård sedan 2013, först som driftsledare för växtodlingen och sedan 2018 som vd för gården.  Foto: Carolina Wahlberg

Stor flexibilitet

I planeringen av bygget har djurvälfärd i kombination med en stor flexibilitet varit i fokus.

– Det är viktigt att det nya ska vara flexibelt så att vi kan byta teknik hela tiden. För det kommer ny teknik. Och det måste vi kunna visa. Men vi kan inte bygga en ny ladugård varje gång det kommer en ny produkt, säger Johan.

Nybygget handlar också om att följa med i den strukturrationalisering som finns i branschen. Och det nya stallet kommer bli cirka fyra gånger större än VMS-ladugården som finns på gården i dag.

– Vi måste också vara med i storleksökningen, för att kunna visa våra kunder och bygga konceptuella lösningar som man kan expandera efter sitt eget behov, säger Johan.

På gården finns det i dag 25 anställda, varav ungefär 15 sköter djuren.
– I ett startskede kommer det väl vara lite arbetskrävande. Men tanken är att vi ska bli effektivare när vi inte har de gamla byggnaderna som är väldigt arbetskrävande. Så jag tror inte att vi kommer behöva mer folk i slutänden, säger Linda Thulin som är ladugårdsförståndare.     Foto: Carolina Wahlberg

Unik gård

En annan som också ser fram emot det nya bygget är Linda Thulin som jobbar som ladugårdsförståndare.

– Det är inte en dag för sent. Vi har velat det här länge. Så det är så himla roligt! Från djurskötargänget har vår högsta prioritet varit att ungdjuren ska få det bättre. Sedan är jag helt övertygad om att vi kommer kunna producera mer effektivt och få fram mer mjölk. Jag har sett vad de nya robotarna klarar.

På gården finns ett uppbundet stall från 1901 som använts till sinläggning, sjukavdelning, mjölkning och kalvning. När allt nytt är klart kommer stallet inte ha några djur längre, utan det kommer byggas om till kontor och utställningshall. Foto: Carolina Wahlberg*

På gården har Linda jobbat som djurskötare och sedan haft paus för olika studier, innan hon blev ladugårdsförståndare 2005.

– Jag har inte kunnat slita mig härifrån. Det är ett sådant unikt ställe. Det är en visnings- och försöksgård med mycket människor och mycket som händer hela tiden. Här finns det resurser på ett annat sätt än på en vanlig mjölkgård. Man känner hela tiden att man utvecklas. Det händer hela tiden saker som gör att man känner att man kommer vidare framåt, säger Linda.

En skiss över hur det nya gårdscentrat kommer att se ut när allt är klart. Bygget kommer ske i etapper, men 2024 ska djuren stallas in. Illustration: DeLaval

365 grader

Det nya mjölkstallet kommer ha många finesser och vara byggt för att kunna visa upp produktionen på ett bra sätt för kunder. Bland annat kommer man att kunna se stallet, robotarna och foderköket väldigt bra ovanifrån, bland annat genom ett glasgolv och en 365 graders vy runt om i stallet.

Huset kommer vara cirka 44 meter brett. Det kommer vara ett sex-radigt liggbåssystem och ett foderbord längs med varje långsida. Man kommer även fortsätta ha ätbås vid foderborden, vilket inte är så vanligt, men något man uppskattar på gården.

– Korna kliver upp i ett bås och kan inte bara gå och mota  bort alla grannar i ett svep. En svag individ står lite mer skyddad. Och de kommer också upp från skrapgången, säger Linda.

Johan var lite mer osäker på om man skulle fortsätta med ätbås. Men de valde att köra på det.

– Vi vill inte bli så speciella utan vi vill att vår lösning ska passa för många. Men det går enkelt att välja en annan inredning vid foderbordet om man vill. Det gör ingen större påverkan på layouten, säger Johan.

Stallet kommer ha isolerat tak och gardiner på sidorna för naturlig ventilation. Stallet ska ha högt i tak vilket blir positivt när det kommer till luften för korna. Utgödslingen kommer ske med DeLavals robotutgödsling.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 24 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera