Så mycket el och energi använder jordbruket

En höjning av elpriset på 2 kronor skulle kunna innebära en fördyrning av elkostnaderna för jordbruket motsvarande 3,2 miljarder kronor.

Mycket talar för att elpriserna kommer fortsätta vara höga under hösten och vintern. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, berättar vad regeringen gör för att skydda företag och hushåll. Foto: Mostphotos/ Kristian Pohl, Regeringskansliet.

År 2020 stod jordbruket för en energianvändning om totalt 5,9 TWh. Detta kan jämföras med hela landets förbrukning som under samma år låg på 355 TWh.
Flera komponenter ligger bakom den totala energianvändningen och ser man bara till själva el­­användningen (den delen som direkt påverkas av stigande elpriser) så låg den under 2020 strax över 1,5 TWh. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Om man leker med tanken att elpriset 2023 skulle vara 2 kronor högre än under 2021 så skulle det innebära en fördyring för jordbruket om 3,2 miljarder kronor. På denna nivå är vi redan. Om elpriset i stället skulle vara 4 kronor högre så skulle fördyringen i stället landa på 6,3 miljarder kronor.

Jordbruksaktuellt redovisade dessa hypotetiska siffror för landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och frågade henne vad regeringen har för plan om vi hamnar i ett läge med ett stigande elpris på 2 kr eller mer.

Frågor:

Om vi får en väldigt hög kostnadsökning för lantbruksföretagen på grund av det höga elpriset. Hur tänker sig regeringen att dessa kostnader ska täckas?

Hur många lantbruksföretag/ företag inom livsmedel- och växthusnäring tror du kommer behöva lägga ner sin produktion på grund av att de inte klarar av de höga elpriserna som väntar framöver?

Anna-Caren Sätherberg skriver detta till svar:

– Vi befinner oss i en energikris, med alldeles för höga energipriser. För att skydda svenska företag och hushåll har vi beslutat om ett högkostnadsskydd för höga elpriser på 90 miljarder. Vi driver på EU för att koppla bort gaspriset från elpriset, så att det höga priset på naturgas inte tillåts påverka elpriset. Då kan priset på el sjunka. Detta är viktiga åtgärder för att hushåll och företag ska känna trygghet inför vintern. Jag vill också uppmana alla lantbrukare som kan att söka krisstödet som betalas ut med anledning av de höga kostnader som drabbar sektorn efter Rysslands invasion. Ansökan är öppen till den 20 september via Länsstyrelsen.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera