Glyfosatförbud kan innebära ökat läckage av kväve och fosfor

I juli 2023 ska Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fatta beslut om glyfosat fortsatt ska vara godkänt eller bli förbjudet. Dock visar en ny djupgående analys från SLU att riskerna för kväveutlakning och fosforförluster ökar om ett förbud införs.

Ett glyfosatförbud kan enligt en ny rapport utförd av Jordbruksverket leda till ett ökat behov av jordbearbetning - vilket i sin tur kan leda till ökade förluster av kväve och fosfor. Foto: Emma Sonesson

2019 gjorde Jordbruksverket en analys av vilka konsekvenser ett glyfosatförbud skulle innebära för växtodlingen i Sverige. Resultatet visade bland annat på en ökad risk för växtnäringsläckage, eftersom behovet av markbearbetning skulle öka. Med dessa resultat som grund har SLU, på uppdrag av Jordbruksverket, genomfört en fördjupad analys. Där man bland annat har beräknat utlakningen av kväve samt läckage av fosfor vid ett eventuellt förbud.

Den nya analysen bekräftar det tidigare resultatet, om att när antalet gånger jorden bearbetas ökar, kommer även kväveutlakningen och fosforförlusterna att göra detsamma. Framför allt när körningarna sker tidigare under höstarna än de gör i dag. Beräkningarna visade att fosforläckaget kunde öka med tiotalet ton medan utsläppen av kväve kunde öka med flera hundra ton.

Resultaten visar även ett scenario där olika miljömål ställs mot varandra, och enligt Jordbruksverket blir det tydligt att det finns målkonflikter och att de även påverkar nationella mål för miljön, klimatet och livsmedelsförsörjningen.

Läs hela rapporten här.

En kort version av rapporten hittar du här.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 09 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste