Oxfam vill förändra det globala matsystemet

Matpriserna stiger och världen går mot den värsta hungerkatastrofen i modern tid. Samtidigt produceras enligt organisationen Oxfam tillräckligt mycket mat på jorden för att mätta alla människor.

Under den rådande inflationen stiger matpriserna snabbare i låginkomstländerna och många tvingas välja mellan mat, mediciner eller tak över huvudet. Foto: Oxfam

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar mot fattigdom i 90 länder. I deras senaste rapport ”Fixing our Food – Debunking 10 myths about the global food system and what drives hunger” efterfrågar organisationen en mer hållbar modell som garanterar att människor får mat även i kristider och som samtidigt gynnar klimatomställningen.

Brister i det globala matsystemet

Enligt Oxfam så finns det egentligen ingen matbrist i världen. De skriver att den spannmål som odlas och produceras skulle vara tillräcklig för att mätta alla på jorden. De skriver att problemet egentligen är att maten är för dyr, inte når fram eller att de sädesslag som odlas inte blir till mat.

– Vårt globala livsmedelssystem är trasigt. Människor i låginkomstländer, som exporterar sin egen matproduktion, kan just nu inte äta sig mätta eftersom de är beroende av till exempel veteimport från Ryssland och Ukraina. Samtidigt är makten och förmögenheten extremt koncentrerad. De fyra största livsmedelsproducenterna står för 70 procent av all världens handel med mat och gör enorma vinster samtidigt som hungern ökar och människor kämpar för att ha råd att betala för maten, säger Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige, i ett pressmeddelande.

Matkrisen slår hårdast mot de allra fattigaste människorna i världen, som lever på mindre marginaler. Exempelvis spenderar människor i Östafrika ungefär 60 procent av sin inkomst på mat, samma siffra för Sverige ligger på omkring 13 procent. Under den rådande inflationen stiger matpriserna snabbare i låginkomstländerna och många tvingas välja mellan mat, mediciner eller tak över huvudet. Enligt Hanna Nelsson är matfrågan en viktig säkerhetspolitisk fråga, inte bara för låginkomstländerna men även för Sverige, eftersom det bidrar till kriser och konflikter.

Förslag på åtgärder

I rapporten föreslår Oxfam en rad förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra situationen. Här är några exempel:

  • Investera i den småskaliga, lokala matproduktionen och parallellt stärka hållbarheten och öka inkluderingen i den globala handeln. Väl fungerande lokal matproduktion är ett bevisat effektivt sätt att minska hunger och fattigdom och att öka motståndskraften vid krig och kriser.
  • Flera internationella handelsavtal och handelsregler behöver omförhandlas för att skapa mer rättvisa och ökad flexibilitet för låginkomstländer, för att möjliggöra för väl fungerande lokala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina är det senaste exemplet som visar på sårbarheten i övertron på den globala marknaden.
  • Motverka den extrema maktkoncentrationen i livsmedelssektorn. Idag har några få aktörer stor makt och inflytande att påverka beslut som är avgörande för tillgången till mat, såsom vilken typ av mat som produceras, av vem och när, vad den kostar och inte minst vem som får äta den. För en mer rättvis och jämlik handel med mat måste politiken reglera detta genom att motverka monopol.

Läs hela rapporten här

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 13 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste