Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering

Efter att ha träffat alla partiledare gav talman Andreas Norlén i dag Moderaternas partiledare Ulf Kristersson i uppdrag att försöka bilda en regering.

Talman Andreas Norlén har i dag gett Ulf Kristersson i uppdrag att försöka bilda regering. Foto: Fredrik Wennerlund

– Som resultat av talmansrundan med partiledarna har jag nu beslutat att ge Moderaternas partiledare Ulf Kristersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, sa Andreas Norlén vid en pressträff under måndagen, där han tillägger:

– Partier som representerar en majoritet av mandaten i den nya riksdagen har pekat ut Ulf Kristersson som en lämplig sonderingsperson. Därför har det varit ett ganska enkelt beslut att fatta.

Talmannen har inte gett Ulf Kristersson något slutdatum för sonderingsuppdraget, utan lämnar det till den nya talmannen som ska väljas av riksdagen på måndag nästa vecka.

Enligt SVT har dock Ulf Kristersson själv meddelat att han senast på söndag ska återkomma med hur Moderaterna kommer agera när riksdagen samlas den 26 september.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 19 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera