Så mycket av den totala förbrukningen produceras i Sverige

Enligt siffror från Jordbruksverket ökade de svenska marknadsandelarna för griskött förra året, medan andelen för bland annat ägg sjönk.

Svensk marknadsandel visar enligt Jordbruksverket hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige och är ett av flera mått på den svenska produktionens konkurrenskraft. Källa: Jordbruksverket, Från Sverige. Bild: Malin Strandli

Under förra året fortsatte den positiva trenden för svenskt griskött, som nu har 82,7 procent av marknadsandelarna i Sverige. Däremot minskade den svenska marknadsandelen för nötkött och matfågel något, vilka 2021 hade 57,8 respektive 75,9 procent. Marknadsandelen för lamm har varit stabil de senaste åren, och låg 2021 på 30,3 procent.

På grund av flera utbrott av fågelinfluensan sjönk den svenska marknadsandelen för ägg från 97,5 procent år 2020 till 88,6 procent 2021. Enligt Jordbruksverket hade troligtvis den nedåtgående trenden varit kraftigare om Sverige inte haft salmonellagarantierna, vilka fungerar som ett gränsskydd.

Räknat i mjölkekvivalenter ökade den svenska marknadsandelen från 70 procent till 73 procent mellan 202 och 2021. För de olika mejeriprodukterna visade rapporten att de svenska marknadsandelarna för konsumtionsmjölk låg på 99,7 procent. För ost var siffran 41,5 procent, smör 56,6 procent och för grädde 79,4 procent.

Den svenska marknadsandelen för spannmål ligger kvar på en stabil nivå över 100 procent, närmare bestämt på 116 procent.

”Anledningen till den höga marknadsandelen är att den svenska produktionen överstiger den totala förbrukningen, vilket gör Sverige till en nettoexportör. I snitt exporterar Sverige årligen ungefär 1,3 miljoner ton spannmål.”, skriver Jordbruksverket i sitt nyhetsbrev ”På tal om jordbruk och fiske”.

Även för socker ligger marknadsandelen bra till, på 107 procent.

Vad gäller svensk matpotatis, vilket i Jordbruksverkets rapport bara innefattar obearbetat matpotatis, låg marknadsandelen på 92 procent. När det kommer till färsk frukt och grönt är variationen stor. De svenska morötterna hade 2021 97 procent av marknadsandelarna och lök 80 procent. För gurka, äpple och tomat är siffrorna lägre, och ligger på 49, 28 respektive 17 procent.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 27 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera