Fokus på fossiloberoende lösningar för spannmålstorkning

I mitten på september anordnade Agroväst Gröna Möten ett seminarium om klimat­investeringar inom lantbruket, med fokus på fossilfria lösningar för spannmålstorkar. Information om Klimatklivet samt tips från leverantörer stod på schemat för dagen. 

 

”Utforska fossiloberoende lösningar för spannmålstorkar” var rubriken på seminariet som Agroväst Gröna Möten arrangerade i september. Projektledare Madeleine Vendel var nöjd med dagen. 
– Jag tror att det var ett välbehövt seminarium. Senast vi körde det fysiskt var 2019. Det har varit massvis med frågor under alla presentationerna. Foto: Isabella Odmark


– Syftet med dagen är framför allt att informera lantbrukare om att de kan söka stöd, och att de får möjlighet prata med leverantörerna på plats. Det är ett steg närmare att ta ett beslut, säger Madeleine Vendel från Agroväst Gröna Möten.  

På plats var Helena Sandmer från länsstyrelsen i Västra Götaland som berättade mer om Klimatklivet.

– Största andelen av ansökningar från jordbrukssektorn handlar om energikonvertering, främst för uppvärmning till spannmålstorkar men det kan även vara för uppvärmning av växthus och djurstallar. Samt åtgärder kopplade till foder- och gödselhantering, där man vill spara in på transporter eller diesel på olika sätt, säger hon. 
 

Dagen avslutades med stationer hos de olika föreläsarna. 
– Det är för att kunna ställa de där lite mer djupgående frågorna, och kanske höra en annan lantbrukare säga ”det där har jag på min gård, det funkar jättebra”. Just det här nätverkandet som betyder mycket, säger Madeleine Vendel.

Tillräcklig miljönytta

Helena berättar att det finns vissa grundkriterier för att få stödet för en åtgärd.

– Bland annat behöver åtgärden ha tillräcklig klimatnytta och den får inte vara för lönsam, vilket innebär att den inte får betala tillbaka sig på kortare tid än fem år utan stöd. Man får heller inte ha påbörjat något innan man får sitt beslut om stöd. 

Vad gäller klimatnytta berättar Helena att det handlar om att man behöver veta vad man har för utsläpp i nuläget, och vad man får för utsläpp efter man gjort åtgärden. Man måste även ta hänsyn till investeringens livslängd och investeringskostnaden. Detta görs i en utsläppsberäkning. 

Helena passar även på att dela med sig av några råd inför ansökan. 

– Beskriv hur man har det nu, vilken ändring vill man göra och vilka moment behövs. Lägg fokus på utsläppsberäkningen och skicka med en lönsamhetskalkyl. Skicka också med fakturor eller andra underlag som styrker förbrukningen av olja, gärna för de senaste åren, säger hon och fortsätter: 

– Det finns en hel del mallar och vägledningar som man kan ta hjälp av. Men man kan också ta hjälp av konsulter eller vända sig till oss. 

Klimatklivet går bara att söka under en viss period av året, och årets perioder har nu stängt. Än finns inga datum satta för 2023 års ansökningsperioder. 

– Men det brukar vara ungefär tre ansökningsomgångar per år, säger Helena. 

Bra torkstyrning

På plats fanns även representanter från Akron, Tornum och Väner Tekno som lyfte olika saker som är viktigt att tänka på vid en satsning på en fossilfri lösning. Martin Thorsson från Akron lyfte vikten av att utgå från sina egna förutsättningar och ta fram en strategi. 

– Vilket bränsle ska jag köra, vilken process behöver jag ha för att kunna använda bränslet och vilken utrustning behövs? Utgå från dina behov, vad vill du göra och vad har du för möjligheter på din gård gällande bränsletillgången och plats att bygga. Det är stora apparater, säger Martin.

Rickard Johansson från Tornum lyfte vikten av att ha koll på sin torkning. Övertorkas spannmålen sjunker torkens kapacitet och energiåtgången går upp. 

– Därutöver får vi också en reducerad vikt, vilket gör att vi får mindre betalt för spannmålen. Det finns lite olika hjälpmedel för det här, dels gäller det att ha en bra torkstyrning.

En annan energisparande lösning är en återvinningstork. 

– De allra flesta tillverkare har någon form av återvinningstork, som återvinner värmen. 

Sist ut var David Andrae från Väner Tekno som berättade om deras containerlösning med en varmluftspanna och möjligheterna att få en extra inkomst av pannan. 

– Containern står på en lastväxlarram, så den är lätt att flytta mellan gårdar. Det gör att den går att använda till mer än att torka spannmål, exempelvis värme inom byggsektorn och i växthus. Vi kan hjälpa till att hyra ut pannan på vintern. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera