Så blev fördelningen till riksdagens utskott

M, L, KD och SD har kommit överens om hur fördelningen av posterna i riksdagens utskott ska se ut den kommande mandatperioden

Nu står det klart vilka partier som får ansvara för respektive ordförandeposter i riksdagens utskott. Foto: Mostphotos

Efter tuffa förhandlingar mellan de fyra partierna som ingår i regeringsunderlaget står det nu klart hur fördelningen av ledamotsposterna i utskotten fördelas mellan partierna i riksdagen. Bland annat får Moderaterna posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden och socialförsäkringsutskottet. Och Sverigedemokraterna tilldelas ordförandeskapet i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet och utrikesutskottet. KD och L fick ordförandeposten i ett utskott var.

En annan fördel för SD är att de tilldelats fyra ledamotsplatser i nästan alla utskotten, vilket skulle kunna ge partiet en möjlighet att bilda majoritet med oppositionen.

I miljö- och jordbruksutskottet fick Emma Nohrén från Miljöpartiet ordförandeposten.

Emma Nohrén från Miljöpartiet tilldelades ordförandeposten i miljö-och jordbruksutskottet. Foto: Miljöpariet

 

Så ser hela fördelningen ut:

Sverigedemokraterna får posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet och utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet.

Moderaterna får posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden och socialförsäkringsutskottet. De tilldelas även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet.

Kristdemokraterna får ordförandeposten i socialutskottet och posten som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Liberalerna får posten som ordförande i utbildningsutskottet och posten som vice ordförande i kulturutskottet.

Vänsterpartiet får ordförandeposten i civilutskottet och vice ordförandeposten i socialförsäkringsutskottet

Centerpartiet får ordförandeposten i trafikutskottet och vice ordförande posten i näringsutskottet.

Miljöpartiet får ordförandeposterna i både miljö- och jordbruksutskottet och kulturutskottet.

Socialdemkraterna får ordförandeposterna i försvarsutskottet, konstitutionsutskottet och skatteutskottet. 

Ordförandeposterna i riksdagens utskott. 

Finansutskottet - Elisabeth Svantesson (M)

Utrikesutskottet - Aron Emilsson (SD)

Försvarsutskottet - Peter Hultqvist (S)

Justitieutskottet - Richard Jomshof (SD)

Konstitutionsutskottet - Ida Karkiainen (S)

Arbetsmarknadsutskottet - Magnus Persson (SD)

Näringsutskottet - Tobias Andersson (SD)

Socialutskottet - Acko Ankarberg (KD)

Socialförsäkringsutskottet - Maria Malmer Stenergard (M)

Miljö- och jordbruksutskottet - Emma Norhén (MP)

Kulturutskottet - Amanda Lindh (MP)

Civilutskottet - Malcolm Momodou Jallow (V)

Trafikutskottet - Ulrika Heie (C)

Skatteutskottet - Niklas Karlsson (S)

Utbildningsutskottet - Fredrik Malm (L)

EU-nämnden - Jessica Roswall (M)

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Mjölkbonde - att vara eller att inte vara

DEBATT. Det har varit ett kaosartat år där marknaden i stort sett har kraschat. Pandemi, krig och inflation. Priserna på foder, gödning och diesel har varierat från dag till dag - ibland från timme till timme. Jag har kritiserat systemet. Politiken. Forskningen. Och även lantbrukarna. Jag har många gånger frågat mig själv om avvecklingen av vår svenska bondekår faktiskt är den utveckling lantbruket så länge har väntat på.

Kommentera