Så kan lantbrukare bättre klara framtidens vattenhushållning

Ett förändrat klimat ställer allt högre krav på lantbrukets vattenhushållning. Hur ska en lantbrukare exempelvis hantera situationer med torka följt av stora mängder vatten, på samma fält och under samma säsong?

På Elmia Lantbruk arrangeras teknikvandringar som ger en överblick inom vattenområdet och fler tips på hur lantbrukare kan hantera vatten i sin odling eller djurhållning. Foto: Pär Andersson

Sommaren och hösten har varit torr i stora delar av landet. Läget är generellt inte lika akut som 2018, men de låga grundvattennivåerna kan ställa till det på längre sikt.
− Vi har ett dåligt utgångsläge inför framtiden när det gäller grundvattenförsörjningen, säger Tomas Johansson, utredare vattenhushållning på Jordbruksverket.

Klimatförändringarna är ett faktum, menar han, men säger också att det är viktigt att inte snöa in helt på till exempel torka och tänka att det är det nya normala.

Mellan den 19 till 21 oktober pågår mässan Elmia Lantbruk. Ni hittar Jordbruksaktuellt i monter B01:45. Hoppas vi ses!

− Det är tydligt att vi har klimatförändringar, men det är inte lätt att förutse hur det kommer att slå. Den gemensamma nämnaren är att vi får vara beredda på svängningar och extremer och att de kommer att öka. Det enda som är säkert är att det tenderar att bli mer osäkert, säger Tomas Johansson.

Ordnad dränering är avgörande

Vad kan man då som växtodlare eller djurhållare tänka på för att stå rustad mot framtidens snabba och stora vädersvängningar? Tomas Johansson listar tre saker som är bra att tänka på: Att ha ordning på sin dränering, att ha god koll på gårdens vattenförsörjning och att se över möjligheter till bevattning.

− Dränering handlar om att ha en god markstruktur, täckdikning där det behövs och en huvudavvattning så man blir av med överskottsvattnet från fältet. Det är viktigt både om det kommer mycket vatten men det är också bra med ett vattenmagasin för rötterna när det börjar växa på våren. Grunden för att få till en god markstruktur är en god dränering så att marken får en chans att torka upp. En bra dränering ger bättre tillväxt och större rotsystem som bidrar till att öka mullhalten. Bärigheten ökar vilket ger mindre packskador. Det blir en god cirkel.

Tomas Johansson, utredare vattenhushållning, Jordbruksverket. Foto: Privat

Kunskap och beredskapsplan

− Vattenförsörjningen till gården rör ju i första hand djurhållningen. Det gäller att ha koll på hur mycket vatten man har tillgång till. Hur mycket vatten kan mina brunnar ge? Hur hanterar jag ett eventuellt avbrott? Man behöver en plan för hur man agerar om en störning uppstår. Kunskap om gårdens förutsättningar och att ha en beredskap är viktigt. En grundläggande faktor är också att anpassa grödor och antal djur efter den vattentillgång man har, säger Tomas Johansson.

Han är säker på att många lantbrukare redan har bra koll på sin vattenhushållning, men tror att en påminnelse alltid är nyttigt.

− Det finns säkert en beredskap, detta kommer inte som en blixt från en klar himmel, men man glömmer fort när en kris väl har gått över. Är det torka ett år och översvämning nästa, är det lätt att man helt byter fokus från det ena till det andra. Vi behöver kunna hantera båda de sakerna samtidigt och hela tiden, säger Tomas Johansson.

På Elmia Lantbruk arrangeras teknikvandringar som ger en överblick inom vattenområdet och fler tips på hur lantbrukare kan hantera vatten i sin odling eller djurhållning.

Pär Andersson

 

 

Artikeln publicerades måndag den 17 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera