Hopp om jordnära och samsynt jordbrukspolitik

Utan mat spelar inget annat någon roll. Utan energi spelar tillgången till mat liten roll. Utan försvar spelar tillgången till mat och energi liten roll. Mat är vårt viktigaste politikområde. Finns den insikten nu?

 

Fem veckor efter valet fick vi en ny regering. Den tillträder i en väldigt utmanande, krisrik tid. Det kommer att krävas betydligt mer av denna regering än de närmast föregående. I regeringsförklaringen nämndes knappt jordbruk och livsmedel. Det är vi tyvärr vana vid.

Trots den stora risken för eskalerande krig och hybridkrig i vårt närområde, ytterligare förvärrad global livsmedelskris och förvärrad brist på insatsvaror, så nämndes jordbruket bara med en mening i regeringsförklaringen: Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas.

Den meningen har vi hört förut. Nu finns dock betydligt bättre förutsättningar för att den ska betyda något i praktiken. Den sannolikt viktigaste faktorn för det antyds av nya landsbygdsministern Peter Kullgren (KD), i intervju med Jordbruksaktuellt direkt efter utnämningen:

– Det känns bra att vi har en regering som inte har en mängd inbyggda konflikter i vare sig jordbruks-, jakt- eller skogspolitiken. Det känns mycket bra.

Det är inte förvånande att de två senaste regeringarna har misslyckats med att leverera bra realpolitik. Det var naivt att tro att en samling partier som drar åt helt olika håll ska driva utvecklingen framåt.

Positivt är också att den nya ministären är en renässans för formell bildning. Eftergymnasiala studier är ingen garanti för gott ledarskap och smarta beslut, men Socialdemokraternas regering bestod av ovanligt lågutbildade ministrar med i förvånande många fall begränsad eller obefintlig erfarenhet av sitt politikområde.

Ny miljömister är Romina Pourmokhtari (L). I sin första intervju med SVT, som minister, säger hon: 

–Det handlar om att göra ett kraftigt kliv framåt och jobba med klimatpolitik som är vetenskapligt ­förankrad.

Kritiker må i ”vetenskapligt förankrad” läsa in ett förakt för miljö och klimat. Jag hyllar i stället hennes linje.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Kan normalt betyda olika saker?

Krönika: Inflationen fortsätter att ligga på en högre nivå än vad vi under många år ansett vara normalt. Vi får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att hitta motsvarande nivåer och riksbankerna runt om i världen höjer sina styrräntor för att motverka utvecklingen. Följden blir högre marknadsräntor och här blir det intressant att ställa sig frågan vad som är normalt? Låt oss resonera lite kring begreppet referensram.

 

Kommentera