Regeringens åtgärder mot höga elpriser

Tillsammans med Svenska Kraftnät, presenterade regeringen under torsdagen ett förslag om ett högkostnadsskydd för att tackla de höga elpriserna. Förslaget ska ses som ”en första byggsten”.

Energi- och näringsminister Ebba Busch höll i dagens pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson (M) och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska Kraftnät där de presenterade ett förslag om högkostnadsskydd för att lindra effekterna de höga elpriserna. 

I dag (den 27 oktober) höll statsminister Ulf Kristersson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch en pressträff om elprisstöd.  Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska Kraftnät deltog också vid pressträffen.

– Vi tänkte presentera ett första viktigt steg inför beslutet om högkostnadsskydd för väldigt höga elräkningar. En välkänd fråga sedan långt tillbaka, sa vem.

Kristersson lyfte att de stigande elpriserna beror på flera saker; Rysslands krig mot Ukraina som driver upp gaspriserna och den långsiktiga avvecklingen av svensk kärnkraft som har gjort Sverige mycket mer känsligt för kontinentala elpriser. Sammantaget ger det en besvärlig situation för många svenskar.

– Enskilda hushåll och enskilda företag kan inte själva bära hela kostnaden för en misslyckad energipolitik. Lägger man till allt detta som kretsar kring kriget så är det alldeles uppenbart att en regering måste agera och att det finns europeiska förutsättningar för regeringen att agera på ett annat sätt, och det har vi slagit fasta på.

Stort och viktigt steg

Kristersson kallade dagens förslag för den första viktiga byggsten i ett slutgiltigt förslag. Sedan gick ordet till Busch.

– Det vi nu ser framför oss är ett elprisstöd som kan avlasta alla el-användare och som samtidigt inte stimulerar till ökad elanvändning, sa Ebba Busch.

Hon kallade förslaget för ett stort och viktigt steg, och ett efterlängtat och välbehövligt stöd för svenska hushåll och företag.

Enligt Lotta Medelius-Bredhe vill man införa ett högkostnadsskydd för höga elpriser som ska gälla för elområde 3 och 4. Medan norra Sverige blir utan elstöd. Tanken är att  de flaskhalsintäkter som finns i Sverige ska gå tillbaka till svenska hushåll och företag och på så vis betala tillbaka till de som är drabbade. Men detta är en lösning som Svenska kraftnät kommer behöva ansöka till EU om.

Svenska Kraftnät har även tagit fram ett nationellt referenspris på 75öre per/KWH utifrån elprisområdena och medlemspriserna på börsen. Stödet omfattar 55 miljarder kronor och kommer komma fem miljoner kunder till gagn om förslaget går igenom. Enligt Lotta skulle stödet kunna uppgå till 16 000 kronor för en villa som drar 20 000 kilowattimmar per år.

Lotta poängterade att det nu är viktigt att effekterna av de här åtgärderna märks av snabbt, efter att de införs och att administrationen runtikring blir enkel för att underlätta detta.

– Det ska vara enkelt och vi ser att många kunder är prövade av höga elpriser. Det ska gå snabbt och vara enkelt. Det ska vara rättssäkert, tycker vi och det ska finnas möjlighet att få det prövat om man tycker sig ha fått för låg ersättning, sade hon och fortsatte:

– Vi har försökt göra en modell som är så generell och enhetlig som möjligt, men ändå så träffsäker att de når hushåll som bor i elområde 3 och 4.

Stöder beräknas utifrån förbrukningen oktober 2021 – september 2022. Men syftar till att ta svenska folket ur den nuvarande svåra situationen. Hur och när stödet ska betalas ut är ännu inte bestämt, men tidigast den 1 december.

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

Läs mer om bakgrunden till förslaget

Fakta: Energimarknadsinspektionen

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 27 oktober 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste