Sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruket ingår i regeringens budget

Regeringen satsar på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk och vattenbruksverksamhet. Men presenterar även flera infrastruktursatsningar som ska ingå i bugdetförslaget.

Enligt landsbygdsminister Peter Kullgren vill regeringen bland annat sänka dieselskatten för jord- och skogsbruket, se över småskalig gårdsförsäljning av alkohol och verka för enklare ägarskften för livskraftiga företag. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under måndagsmorgonen höll landsbygdsminister Peter Kullgren en pressträff tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson och presenterade satsningar för såväl jord- som skogsbruket och infrastrukturen.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra förutsättningarna för de som bor och verkar på landsbygden, det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jord- och skogsbruket. Men det handlar också om att människor ska ha råd att åka till jobbet och att alla har tillgång till snabbt bredband och goda möjligheter att ladda bilen oavsett var man bor, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Sänkt dieselskatt

I sin budget föreslår regeringen fortsatt sänkt skatt på diesel som används inom bland annat jord- och skogsbruket och inom vattenbruksverksamhet till december 2023. Skatten på dieseln kommer under denna period ligga på noll kronor. Syftet är att stärka och upprätthålla svensk livsmedelsproduktion.

Regeringen vill också stärka äganderätten för skog och mark, bland annat genom att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har laglig rätt till.

Gott företagsklimat

Regeringen vill även verka för ett ”gott företagsklimat” i hela landet, och exempelvis underlätta ägarskiften inom såväl familjeföretag som till personal för att förhindra att livskraftiga företag läggs ner. Men de vill även se över småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under förutsättning att den fortsatta analysen visar att monopolet från detaljhandeln kan säkras. Exempelvis gav den tidigare utredningen från december 2021, förslag om att gårdsförsäljning ska vara tillåtet i anslutning till betalda studiebesök eller föreläsningar om den aktuella produkten.

Regeringen vill även tillsätta en utredning som bland annat ska se över formerna för en jakt- och viltvårdsmyndighet, i ett försök att främja hållbar jakt och viltvård.

Underhållsskuld av vägnätet

Under pressträffen presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson flera satsningar på infrastrukturen inom landet. 

Infrastruktur- och bostadsminister, Andreas Carlsson säger att regeringen vill förbättra framkomligheten i hela landet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– I Sverige finns en underhållsskuld när det kommer till vägnätet. Vi satsar därför en miljard kronor på utökat vägunderhåll. Det kommer bidra till att förbättra framkomligheten i hela landet och trygga en konkurrenskraftig infrastruktur. Dessutom är en väl utbyggd laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga transporter av stor vikt för att minska utsläppen från transportsektorn, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Stärkt reseavdrag

För att underlätta resande inom landet, vill regeringen behålla och förstärka reseavdraget. Vilket innebär att det nuvarande reseavdraget behålls men även att avdragsbeloppen också höjs för att, enligt regeringen, bättre spegla de faktiskt resekostnaderna. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs med 6 kronor och 50 öre, till 25 kronor per mil. Även avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs, till 12 kronor per mil. Förslaget innebär att en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet får en årlig skattelättnad om cirka 4700 kronor mer, jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion. För den som reser med förmånsbil som drivs med el kommer inga förändringar att göras.

Utbyggnad av bredband

Regeringen satsar även på utbyggnaden utav bredband för att ge bättre möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd i hela landet. Där satsar de totalt 600 miljoner kronor för stöd till utbyggnad under 2023, utöver de 1,3 miljarderna som redan finns inom ramen för statliga bredbandsstöd.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 07 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera