LRF kommenterar regeringens budget

Förlängd återbetalning av dieselskatten och en fortsatt satsning på Klimatklivet. Det är två av punkterna som LRF lyfter som positiva i regeringens budgetproposition.

LRF:s förbundsordförande Palle Borgström lyfter både fördelar och nackdelar med regeringens budgetproposition. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt LRF har kostnadsökningarna för svenskt lantbruk legat på tio miljarder kronor det senaste året. Därför tycker de att det är en viktig åtgärd att regeringen nu förlänger återbetalningen av dieselskatten till december 2023. En annan positiv sak i budgetpropositionen är att Klimatklivet fortsätter vilket gör det möjligt för fler lantbrukare kan haka på trenden med biogas.

– Det är som vanligt viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. En återbetalning av dieselskatt gör att svenskt jord- och skogsbruk får bättre konkurrenskraft i dessa ekonomiskt tuffa tider. Samtidigt behöver vi ställa om till ett fossilfritt jordbruk och då är biogas en viktig del. Bara i år ser vi stora satsningar på biogasproduktion som inte hade varit möjligt utan Klimatklivet, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Bredband och vägar

Satsningar på landsbygdens digitala och fysiska infrastruktur är också positivt enligt LRF.

– Det är bra att vägfrågan är med i budgeten och förhoppningen är att detta är ett första steg i en långsiktig strategi för bättre vägar i hela landet. Det handlar om förutsättningar att bedriva företag på landsbygden men också trafiksäkerhet och arbetsmiljö för yrkeschaufförer. För oss som lever på landsbygden och är jord- och skogsföretagare är det viktigt att utbyggnadstakten av bredband bibehålls så att vi når täckning i hela landet, säger Palle Borgström.

Rimligt naturskydd

I budgeten hade LRF dock önskat en tydligare hållning kring vad som gäller kring äganderätten i skog och mark.

– Vi välkomnar att regeringen lyfter äganderätten. Vi tycker dock att regeringen borde ta hand om grundproblemet snarare än att bara hantera symptomen. Sverige behöver en lagstiftning som gör höga naturvärden till en möjlighet snarare än ett hot. Det gäller både när det kommer till skydd av arter och skydd av natur, säger Palle Borgström.

En annan sak som LRF saknar i budgeten är en höjning av stödtaken med 27 000 euro som EU-kommissionen föreslår. Det skulle innebära en medfinansiering från regeringen med 100-150 miljoner kronor som skulle kunna hjälpa de knappt 500 gårdar som nu når dagens stödtak om 55 000 euro. Enligt LRF skulle det betyda mycket för animalieproduktionen som haft det tufft i kostnadskrisen.

Fakta: Fler kommentarer från LRF om budgeten

Våtmarker. Det är positivt att regeringen ökar anslaget 2023 för att återskapa våtmarker. ”Men ändå viktigare är beskedet att anslaget blir långsiktigt. Tidigare ryckighet i finansiering har gjort att både markägare och våtmarksprojektörer ibland avvaktat beslut om att anlägga våtmarker och det hindret undanröjs nu.”

Reseavdrag. Det är positivt att regeringen vill höja reseavdraget i nivå med hur det tidigare såg ut. ”Vi på landsbygden är beroende av bil. Det är avgörande för oss om vi ska kunna fortsätta att bo och verka på landsbygden där det finns bristfällig kollektivtrafik.”

Jakt och vilt. LRF ställer sig tveksamma till en utredning om förutsättningar för att inrätta en ny viltmyndighet. ”Det beror på att en ny myndighet skulle jobba med samma föråldrade jaktlagstiftning som nu gäller. Det är viktigare att tillsätta en ny jaktlagsutredning för att få fram en modern jaktlagstiftning som kan bidra till att bidra till att minska de ökande viltskadorna.” 

Gårdsförsäljning. ”För att värna det goda företagsklimatet är gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker en viktig pusselbit. Där vill vi se att produktionsvolymtaket som ligger i förslaget nyanseras så att inte de mindre men duktiga företagen utesluts.”

Ägarskiften. ”Det är positivt att regeringen lyfter underlättandet av ägarskiften.”

Livsmedelsberedskap. ”Det är positivt att det finns skrivningar om livsmedelsberedskapen i budgeten. För att regeringen ska lyckas med sin ambition att bygga en starkare livsmedelsberedskap krävs en uppdaterad livsmedelsstrategi där man lägger vikt på inhemsk produktion av insatsvaror.”

Källa: LRF

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera