Oväntat försiktiga åtgärder mot höga energikostnader

De höga sydsvenska elpriserna och de extremt höga svenska drivmedelspriserna debatterades livligt i valrörelsen. Den nytillträdda regeringen har ögonen på sig att snabbt vidta kraftfulla åtgärder. Redan efter en vecka vid makten kom de första beskeden, men de räcker inte långt.

 

Den socialdemokratiska regeringen fick knappt något gjort för att hjälpa medborgarna och företagen att tackla de skenande energikostnaderna. Därför är det lätt för den nytillträdda regeringen att visa sig mer handlingskraftig. Många har dock väntat sig betydligt mer än det nu presenterade. Regeringen har lovat att i mitten av november komma med mer information om hur höga elkostnader under kommande vintern ska tacklas.

Än så länge vet vi att hushåll och företag i de regioner som haft högst elpris det senaste året (SE3 och SE4) föreslås få ett belopp utbetalt, baserat på sin elanvändning det senaste året. Beloppet schablonberäknas och blir detsamma om man betalt ett högt rörligt pris eller ett lågt bundet pris. Ersättningsmodellen är inte smart, men enkel och snabb att handlägga. Till exempel får Jordbruksaktuellt nu mer ersättning än vi betalt för elen, exklusive elnätsavgifter och skatter.

Ersättningarna för att tackla de skenande elpriserna blir utmärkta skolboksexempel på hur dumt det lätt blir när politiken tappar greppet om viktiga politikområden och sen akut försöker skademinimera.

Pengarna för de nu föreslagna ersättningarna tas inte från statsbudgeten. De utgörs av kapacitetsavgifter som elkonsumenterna via elbolagen tvingats betala till statliga Svenska Kraftnät. Kapacitetsavgifterna har uppenbart blivit alldeles för höga när elpriserna skenat.

Inför framtiden är det inte alls viktigt att alla elkonsumenter får ersättningar utbetalda. Det viktiga är att bristen på rimligt prissatt el i Nordeuropa löses och att prissättningsmodeller ses över. Att bygga bort beroendet av rysk naturgas och kolkraft kommer att ta flera år. I väntan på det måste regeringen skapa system för kostnadstak för elen. Det är mycket skadligt att varken folk eller företag ännu vet om de måste betala 1 krona eller 20 kronor per kilowattimme i februari. Skillnaden är för många ekonomiskt liv eller död.

Den socialdemokratiska regeringen lät den tillfälliga nedsättningen av energiskatten löpa ut sista september. De lämnade svenskarna med Europas klart högsta dieselkostnader. Här föreslår den nytillträdda regeringen skattesänkningar kommande årsskifte som kan sänka priset med 40 öre litern vid pump, förutsatt att kostnaderna för den unikt höga biobränsleandelen i svensk diesel inte ökar. Regeringen föreslår också höjt reseavdrag och höjd skattefri milersättning för privatpersoner för jobbresor. Det här räcker inte alls. Sverige är glest befolkat, extremt avlångt och med en stark basindustri med stora transportbehov.

Jord- och skogsbruket åtnjuter i sin kärnverksamhet lättnad i form av nedsättning av energi- och koldioxidskatt, men det är inget unikt för Sverige. Europas högsta dieselkostnad vid pump är en god indikator för unikt högt dieselpris även efter nedsättning av energi- och koldioxidskatt.

Här måste regeringen våga ta mycket kraftigare tag för att stärka de gröna näringarnas internationella konkurrenskraft.

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades torsdag den 10 november 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Proppen kanske inte var en så dum idé?

Krönika: Första gången jag fick höra ordet ”agronom” var när min mamma berättade att de hade ”proppar” som jobbade på gården. De utbildade sig alltså till agronomer och gjorde den obligatoriska ”proppen”. Jag har hört många olika historier genom hela min uppväxt om när dessa proppar bodde på gården och hade diverse olika idéer för sig. Men nu finns inte proppen längre och därmed har det lämnat ett tomrum, eller är det kanske en kunskapslucka? 

Kommentera